Veselinu Vlahoviću Batku 42 godine zatvora

Drugostepenom presudom je djelimično uvažena žalba branilaca optuženog Vlahovića (Arhiva)

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 13. juna 2014. godine drugostepenu presudu u predmetu Veselin Vlahović, kojom je žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine odbijena kao neosnovana i prvostepena presuda u oslobađajućem dijelu potvrđena, prenosi agencija Fena.

Drugostepenom presudom je djelimično uvažena žalba branilaca optuženog Vlahovića, pa je presuda Suda od 29. marta 2013. godine preinačena u osuđujućem dijelu na način da je optuženi oslobođen optužbe u odnosu na jednu tačku pobijane presude da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine te u odluci o krivičnopravnoj sankciji, na način da je optuženi Veselin Vlahović za radnje opisane u tačkama izreke prvostepene presude za koje je proglašen krivim zbog krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz Krivičnog zakona osuđen na kaznu zatvora u trajanju 42 godine.

U preostalom dijelu žalbe branilaca optuženog su odbijene kao neosnovane i u tom dijelu je prvostepena presuda potvrđena, dok u dijelu koji se ne osporava žalbama prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izjavilo je žalbu protiv oslobađajućeg dijela prvostepene presude zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja iz Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, s prijedlogom da Apelaciono vijeće žalbu u cjelosti prihvati kao osnovanu, pobijanu presudu preinači u njenom oslobađajućem dijelu, da optuženog oglasi krivim i za radnje za koje je pobijanom presudom oslobođen od odgovornosti, slijedom čega će odgovornost optuženog i za te radnje biti uključena u pravilnu i zakonito izrečenu sankciju.

Kriv za brojna ubistva

Branioci optuženog Vlahovića prvostepenu presudu pobijali su zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz ZKP-a BiH, povrede krivičnog zakona iz ZKP-a BiH, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja iz ZKP-a BiH i odluke o krivičnopravnoj sankciji iz ZKP-a BiH, s prijedlogom da Vijeće apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, uvažavajući žalbene razloge kao osnovane, ukine prvostepenu presudu i održi pretres ili da izrekne blažu krivičnopravnu sankciju.

Apelaciono vijeće održalo je javnu sjednicu 5. februara 2014. godine, na kojoj su Tužilaštvo i branioci usmeno izložili žalbene navode.

Apelaciono vijeće je ispitalo žalbu u granicama žalbenih navoda te je donijelo navedenu odluku, saopćeno je iz Suda Bosne i Hercegovine.

Vlahović, poznat pod nadimkom Batko, proglašen je krajem marta prošle godine krivim za najmanje 30 ubistava, silovanje brojnih žena te premlaćivanje, maltretiranje i pljačkanje nesrpskih civila tokom rata u okupiranom dijelu Sarajeva.

Izvor: Agencije