Kupovna (ne)moć i štednja u Srbiji

Srbija je pri samom dnu evropske tabele prema štedljivosti njenih građana. Nije teško zaključiti zbog čega. Srbija dijeli sudbinu većine država naše regije u kojima je primjetan trend pada kupovne moći građana.

A u takvoj situaciji sve je manje onih koji mogu planirati stvaranje značajne ušteđevine. Koliko životni standard utječe na navike građana da štede, u Beogradu je istraživala Anne Marie Ćurčić.