Crna Gora: Završeno razgraničenje s BiH

Iz MUP-a CG podsjećaju na stav međunarodne zajednice o prekrajanju granica (Al Jazeera)
Iz MUP-a CG podsjećaju na stav međunarodne zajednice o prekrajanju granica (Al Jazeera)

Crnogorsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je kako Crna Gora smatra da je razgraničenje i utvrđivanje državne granice između te države i Bosne i Hercegovine završeno.

“Očekujemo potpisivanje Ugovora o državnoj granici, čime će ove dvije države, od bivših članica SFRJ, prve riješiti pitanje granice”, navodi se u saopštenju, koje prenosi Anadolija.

Reakcija je uslijedila nakon što je ranije u petak zastupnik u novom sazivu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović podnio Rezoluciju o Sutorini, smatrajući da Sutorina treba pripasti Bosni i Hercegovini.

Iz crnogorskog MUP-a podsjećaju da je poznat stav međunarodne zajednice iz 1992. godine, da nema prekrajanja nekadašnjih republičkih granica.

“Međunarodno priznate granice država nastalih na prostoru nekadašnje Jugoslavije su nekadašnje republičke granice. Pregovori na obavljanju poslova razgraničenja, utvrđivanja državne granice i pripremama na zaključivanju međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, započeti su oktobra 2008. godine, a završeni maja 2014. godine”, saopšteno je iz MUP-a Crne Gore.

Iz MUP-a Crne Gore ističu da su protokolom o određivanju tromeđnih tačaka, koji je potpisan u Sarajevu, 2. oktobra 2003. godine, određene tromeđne granične tačke na sjevernoj i južnoj tromeđi između Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Bez sporova

U saopštenju se navodi kako je Vlada Crne Gore u junu okončala procedure potrebne za potpisivanje Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i BiH.

”Komisije za granicu Crne Gore i Bosne i Hercegovine formiraće zajedničko radno tijelo, u čijoj nadležnosti će biti da izvrši obilježavanje ovim Ugovorom utvrđene državne granice na teren”, navodi MUP Crne Gore.

Ističu kako je i Vijeće ministara BiH u novembru utvrdilo Prijedlog ugovora o granici, koji je u proceduri u Predsjedništvu BiH.

”Nakon završetka procedura Predsjedništva BiH, stvaraju se uslovi za potpisivanje ovog Ugovora, nakon čega slijedi potvrđivanje, odnosno ratifikacija Ugovora sa ciljem stupanja na snagu”, poručuju iz MUP-a Crne Gore.

Oni također podsjećaju da su visoki državni funkcioneri BiH potvrdili da nije bilo ništa sporno za utvrđivanje granica između Crne Gore i BiH.

“Tokom vođenja pregovora o razgraničenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, komisije su se rukovodile podacima sadržanim u katastru dvije države, odnosno nekadašnjim administrativnim granicama, koje su postale državne, nakon obnove, odnosno sticanja nezavisnosti Crne Gore i Bosne i Hercegovine, te ni na jednoj sjednici komisija nije pokrenuto pitanje navedeno u rezoluciji o Sutorini”, saopšteno je iz MUP-a CG.

Rezolucija o Sutorini

Zastupnik u novoizabranom sazivu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović u zvaničnu parlamentarnu proceduru uputio je rezoluciju o Sutorini.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnio je prijedlog rezolucije o Sutorini kojom traži da to zakonodavno tijelo neprihvatljivim, nutemeljenim i štetnim ocijeni prijedlog ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Prijedlog ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore je utvrdilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine početkom novermbra 2014. godine, a prema kojem bi Sutorina trebala voljom državnih organa Bosne i Hercegovine trajno ostati u sastavu Crne Gore.

“Predstavnički dom poziva Predsjedništvo BiH da odbije sadašnji prijedlog Vijeća ministara BiH, te da ga vrati na ponovno razmatranje Vijeću ministara BiH. Predstavnički dom smatra da je potrebno osnovati komisiju koja će u narednom periodu konsultirati priznate stručnjake iz oblasti prava, historije, ekonomije, geografije, ali i ostale relevantne stručne osobe koje mogu pomoći u pitanju rješavanja statusa Sutorine”, naveo je u prijedlogu rezolucije zastupnik Bećirović.

On je predložio da Predstavnički dom traži od Vijeća ministara i Predsjedništva da prilikom pregovora o državnoj granici uvaže činjenicu da Crna Gora ne može dokazati vlasništvo nad Sutorinom, jer je u Ustavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije (FNRJ), od 31. januara 1946. godine, u članu 12, navedeno da se republičke granice mogu mijenjati samo pod uslovom da to Narodna skupština FNRJ ratificira na saveznorn nivou i uz saglasnost republika.

Kako je obrazložio, rezoluciju je podnio imajući u vidu da Predstavnički dom PS BiH smatra da je pitanje Sutorine izuzetno važno za budućnost BiH, shvatajući značaj direktnog izlaska BiH u međunarodne vode, te uvažavajući potrebu da BiH trajno regulira pitanje državne granice sa Crnom Gorom, kao i podržavajući napore da se objektivno utvrde pravne, historijske, geografske, ekonomske i druge činjenice u vezi sa Sutorinom.

Prijedlog rezolucije bit će upućen u daljnu proceduru, što podrazumijeva izjašnjavanje parlamentarnih radnih tijela, ali i samog Predstavničkog doma PS BiH.

Izvor: Agencije


Povezane

Kako riješiti neriješena pitanja o granicama između zemalja regije? Šta su granice, a šta ograničenja za dogovor o ovom važnom pitanju u regiji? Mogu li države postići dogovor ili je neophodna međunarodna arbitraža? Većina bivših republika nekadašnje SFRJ ni dvadeset godina od raspada zajedničke države nema tačno definirane granice. Višegodišnji rad međudržavnih komisija i drugih […]

Bosna i Hercegovina i Crna Gora su na putu rješenja pitanja granice. To je, kažu, prvi takav parafiran ugovor među državama na prostoru bivše Jugoslavije. Dvije komisije su potpisale taj dokument koji sada čeka verifikaciju. Na privrednom planu, slažu se predstavnici izvršne vlasti obje zemlje, Vjekoslav Bevanda i Milo Đukanović, postoji prostor za napredak. 

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO