Skoplje: Hiljade ljudi protiv novih poreza

Nekoliko hiljada građana okupilo se na protestu u Skoplju, zbog uvođenja novih nameta na autorske i ugovore o djelu.

Od 1. januara naredne godine, za sve koji su zaposleni na taj način, uvodi se plaćanje zdravstvenog i penzionog doprinosa, što bi moglo da znači ukupni odbitak od 35 posto od zarade.

Protest je organizovao Sindikat novinara i Pokret za socijalnu pravdu “Lenka”.

Diskriminirajući zakon

Iz plaćanja doprinosa na honorare izuzeti su profesionalni sportisti, penzioneri, ali i dodatna primanja zvaničnika, naknade za sudije, porotnike, stečajne upravnike te ugovori skopljeni sa lokalnim vlastima.

Demonstranti smatraju da je zakon diskriminirajući i da ga uopće ne treba provoditi.

„Svi oni koji su zaštićeni ovom mjerom, kao bijeli medvjedi, funkcioneri, sudije, imaju ulogu kreirati koruptivni sistem u Makedoniji, i to je problem“, smatra demonstrant Marijan.

„Honorarni radnici bit će najveće žrtve ovih izmjena zakona. Ali ovo je samo jedna od nevolja“, kaže demonstrant Viktor.

Dok država tvrdi da će poslodavci preuzeti plaćanje novih doprinosa, radnici nisu uvjereni, javlja reporterka Al Jazeere Milka Smilevska.

„Ovo mi liči na pljačku, mnogo je to novca. Mi ćemo plaćati doprinose za neku ljepšu budućnost, a u ovom momentu važan mi je svaki dinar od honorara, zato što od njega živim“, kaže dramaturg Gorjan Miloševski.

Sindikati zabrinuti

Na autorske ugovore i ugovore o djelu iznad 150 eura, kolika je minimalna plata u Makedoniji, morat će se plaćati i doprinosi.

Na honorar od 200 eura, osim poreza na prihod od 11 posto ili 22 eura, koji se i dosad plaćao, dodatnih 17 posto ide za zdravstveno osiguranje i 7 posto za penziono.

Radniku ostaje 130 eura.

Ministar za rad i socijalna pitanja očekuje da će teret plaćanja novih dažbina podnijeti poslodavci i da će radnicima povećati ukupni iznos honorara jednak trošku doprinosa.

„Ova mjera je s ciljem zaštite radničkih prava. Donijet će veću socijalnu sigurnost honorarnim radnicima, zato što će imati obavezno socijalno osiguranje“, kaže ministar za rad i socijalna pitanja Dime Spasov.

Dio sindikata je zabrinut.

„I dosad je praksa pokazala, da poslodavci uvek oduzmu, od one sume, koja se daje radnicima, na sve moguće načine. Tako da ništa nam ne daje nadu da će biti drugačije“, kaže predsjednica sindikata novinara, Tamara Čausidis.

‘Popuniti državnu blagajnu’

Najveći sindikat, Savez sindikata, stao je iza Vlade.

„Trebamo se boriti za jače fondove od kojih ćemo imati bolje usluge. Na ove namete ne trebamo gledati kao na trošak, nego kao na povrat dobitka“, kaže Angelko Angelkovski iz Saveza.

U udruženju građana Pokret za socijalnu pravdu, koja se bavi pravima radnika, kažu kako vlast na ovaj način želi popuniti državnu blagajnu.

„U fondovima za penziono i zdravstveno osiguranje postoje finansijske praznine i ovim dodatnim opeterećenjem jednog dijela građana, vlasti trebaju pokriti neodgovorno trošenje novca i poreski diletantizam“, kaže Dejan Lutovski iz Pokreta za socijalnu pravdu „Lenka“.

Više od 100.000 građana su honorarni radnici. Ako u toku godine Gorjan ima i jedan ugovor za honorarni rad, sljedećih dvanaest mjeseci neće biti na listi nezaposlenih.

Izvor: Al Jazeera