Predmet Berezovski vraćen prvostepenom sudu

Boris Berezovski pronađen je mrtav 23. marta u svom domu u Londonu (Reuters)
Boris Berezovski pronađen je mrtav 23. marta u svom domu u Londonu (Reuters)

Apelacioni sud u Beogradu saopćio je u srijedu da je ukinuo rješenje Višeg suda, koji je, po molbi ruskog tužioca za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnom postupku protiv ruskog tajkuna Borisa Berezovskog, izrekao privremenu mjeru osiguranja oduzimanja imovinske koristi nekih kompanija u Srbiji i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Viši sud, kako se obrazlaže, nije u potpunosti izveo dokaze o vlasničkoj povezanosti Berezovskog i nekih kompanija u Srbiji.

Protiv Berezovskog, ruskog tajkuna koji je u martu nađen mrtav u Londonu, u Rusiji se vodi krivični postupak, a molbu za pružanje međunarodne pravne pomoći organima Srbije predalo je Glavno tužilaštvo Ruske Federacije 29. oktobra prošle godine.

Rješenjem Višeg suda u Beogradu od 11. jula određena je privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, tako što je kompanijama Danube Foods Group BV iz Amsterdama i Clates Holoding BV zabranjeno otuđenje i opterećenje njihovih udjela u kompanijama Bambi Banat AD Beograd, Zabavni park za decu i omladinu Bambi park i AD IMLEK.

Tu su i kompanije Mlekara Subotica, Knjaz Miloš, Knjaz Miloš-Natura Batajnica, Belosavac 2001 Smederevska Palanka i Sekopak Beograd.

Odbijen prijedlog privremene mjere

Prvostepenim rješenjem bila je određena zabrana korištenja i raspolaganja pravima iz akcija i udjela navedenih kompanija, uključujući i uskraćivanje prava prinudnim upravnicima imovine Berezovskog predstavnicima kompanije Grant Thornton UKLLP da zaključuju pravne poslove koji se odnose na raspolaganje predmetnim akcijama i vlasničkim udjelima.

Također, Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrijednosti Srbije, kao i Agenciji za privredne registre, naređeno je da izvrše upis navedene zabrane otuđenja i opterećenja akcija, navodi se u saopćenju, prenosi Tanjug.

Istim rješenjem je odbijen prijedlog ruskog tužioca od 29. oktobra 2012. godine za određivanje privremene mjere osiguranja imovinske koristi u odnosu na kompaniju Knjaz Miloš Banja Luka i kompaniju Knjaz Miloš Montenegro.

Posebno odjeljenje Apelacionog  suda u Beogradu utvrdilo je da prvostepeni sud u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći nije primjenio Odredbe o međunarodnoj saradnji, a bio je dužan.

Naloženo je da se u ponovnom postupku pravilno utvrde činjenice od kojih zavisi ko je vlasnik imovine kompanija prema kojima se izriče privremena mjera i povezanost Berezovskog sa njihovom imovinom.

Također, Viši sud treba utvrditi da li se radi o imovini za koju postoji sumnja da je proistekla iz krivičnog djela i kao takva prenijeta na treća lica.

Ruski oligarh Boris Berezovski, jedan od najžešćih kritičara Vladimira Putina, 2000. godine je dobio azil u Velikoj Britaniji, a 23. marta nađen je mrtav u svom domu u Londonu.

Izvor: Agencije


Povezane

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO