Makedonci protiv zakona o abortusu

U Makedoniji su sve glasniji pozivi da se odbaci prijedlog zakona o abortusu, koji je već u proceduri u Sobranju.

Dio vladajuće koalicije tvrdi da se ovim dokumentom štiti zdravlje žena, a iz NVO sektora cijene da se njime prava krše, izvijestio je Stefan Goranović, novinar Al Jazeere.

Novi protest u Skoplju, sa istom temom – ‘ne’ Zakonu o prekidu trudnoće.

Ovo jek drugo upozorenje koje su zbog spornog zakona građani poslali sa ulica.

Učesnica protesta Kalinka Gaber je kazala: “Ovaj zakon će praktično odvući žene od legalnih mjesta na kojima se vrši abortus i one će ići na ilegalne klinike. S njegovom implementacijom povećat će se broj nelegalnih abortusa i neželjenih posljedica za zdravlje žene”.

‘Nametanje pravila’

“Ponovo na jedan netransparentan način, neotvoren, neparticipan način Ministarstvo zdravlja bi da nametne nova pravila koja ograničavaju prava žena na abortus”, ocijenio je Damjan Zdravev, učesnik protesta.

Mila Carovska, jedna od organizatora protesta, poručila je: “Tražimo da se ovaj zakon povuče, jer nismo bili uključeni kao udruženja građana,  niti žene koje su neposredno ugrožene i na njih se odnosi zakon, a ni stručna javnost nije vodila debatu o promjeni jednog ovakvog zakona”.

Važeći zakon donijet je prije četiri decenije, stoga se u javnosti postavlja pitanje zašto je neophodno da aktuelni prijedlog ide u hitnu proceduru.

Udruženja koja se bave reproduktivnim zdravljem i pravima žena navode da: “Novi zakon predviđa da žena koja želi da abortira podnosi pismeni zahtjev, a abortus se vrši tek nakon tri dana od podnijetog zahtjeva”.

‘Kazna ljekarima’

Dalje, dodaju da: “Važeći akt ne predviđa posebni pismeni zahtjev, a usluga prekida trudnoće vrši se odmah”. “Predviđena kaznu za ljekara do 3.500 eura ako ne obavijesti trudnicu i njenog bračnog druga o posljedicama abortusa”.

Trenutni zakon ne predviđa bilo kakve kazne za ljekare i ne smatra se potrebnim informiranje bračnog druga. Ljekari bi mogli postati obavezni da savjetuju žene da nastave trudnoću.

Za sada, ljekari upozoravaju samo na štetne posljedice prekida, nastavak trudnoće ne pominju.

Ministarstvo zdravlja čvrstog je stava da je novi zakon dobar i za ženu, ali i iza državu.

“Ja sam protiv potpune zabrane abortusa i protiv sam potpune liberalizacije abortusa. Želio bih da reguliramo ovo pitanje na liberalan način, između. Ali na liberalniji, među najliberalnijim zemljama smo u Evropi”, ocijenio je makedonski ministar zdravlja Nikola Todorov.

“Iza teških optužbi i neslaganja, koje su podelile makedonsko društvo ostaju činjenice, ukoliko aktuelni predlog zakona prođe u ovom obliku prekid trudnoće biće teži i komplikovaniji proces”, izvijestio je Goranović.

Izvor: Al Jazeera
 


Povezane

Grupe za zaštitu pravaa žena kažu da finansijski problemi u Irskoj vode u krizu druge vrste. U toj zemlji abortusi su strogo zabranjeni. No, sada postoji zabrinutost da zbog sve većeg siromaštva žene više neće biti u mogućnosti pobačaj napraviti u inostranstvu. Priču iz Dublina donosi Laurence Lee.

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO