Lakša legalizacija bespravno izgrađenih kuća

Usvajanjem novog zakona, olakšana je legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Srbiji.

Vlada je donijela akt koji omogućava da svi nelegalni objekti mogu biti upisani u katastarske knjige za svega 100 eura.

Time očekuje da će za godinu  riješiti problem više od milion objekata koji su izgrađeni bez bilo kakve dozvole, javlja reporter Al Jazeere Marko Subotić.

Kaluđerica je prvo naselje koje se pojavljuje kada se sa južne strane ulazi u Beograd.

Hiljade kuća izgrađeno je u prethodnih 40 godina, ali većine tih objekata nema u zvaničnim zemljišnim knjigama

Bez dozvole

“Beogradska Kaluđerica nosi titulu najvećeg nelegalno izgrađenog naselja u Srbiji. Ako bi se sada pogledale katastarske knjige, na ovom prostoru bile bi livade, brežuljci i tek po koja kuća. Ipak, stvarnost je drugačija”, kaže Subotić.

Više od 30.000 objekata u Kaluđerici je izgrađeno bez ijedne dozvole. Ni u centru Beograda nije mnogo drugačije. Sve veći problem sa nedostatkom stambenog prostora, mnogi su riješili nadogradnjom svojih već postojećih kuća.

Otac Marinike Grutas 40 godina je uplaćivao u stambeni fond svoje firme, ali stan nije dobio. Zato je odlučio da nadogradi kuću koja je sazidana prije pola stoljeća.

“Dvadeset godina već pokušavamo da legalizujemo kuću koju je moj otac već davno podigao”, kaže Marinka Grutas. “Uvek  je problem bio novac. Mi smo prva zona. Druga strana ulice je druga zona. Ni oni, ni mi nikad nismo uspeli da to uradimo, jer nemamo novac koji traže, koji je bio do sada 200 evra po kvadratnom metru.”

Godinama mnogi ne mogu legalizirati svoje kuće zbog nedostatka novca ili komplicirane procedure.

“Takvih objekata u Srbiji ima oko 1,3  miliona. Država sa milion i tristo hiljada nelegalnih objekata ne može da funkcioniše”, kaže ministar građevine Srbije Velimir Ilić.

Treći po redu zakon o legalizaciji u posljednjih nekoliko godina omogućit će praktično besplatnu legalizaciju. Cilj novog propisa jeste i da se uveća vrijednost imovine građana, kao i njihova kreditna sposobnost.

Bez rješenja za stare probleme

“Ima 90 posto nespornih objekata gde građani nemaju novac za to da plate i zato će ta legalizacija biti besplatna, s tim što će samo troškovi upisa  oko 100 evra po objektu biti evidentni”, kaže Ilić.

U Beogradu postoji 180.000 bespravno podignutih objekata. U gradskoj upravi kažu da novi Zakon neće riješiti postojeće probleme, kao i da to nije pravedno prema onima koji su već platili hiljade eura za legalizaciju.

“Ovaj Zakon favorizuje bespravne graditelje koji su gradili na tuđem zemljištu .Ovim Zakonom je predviđeno da se ne plaća naknada za uređenje gradskog zemljišta. Grad će ostati bez sredstava da finansira buduće projekte u divljim naseljima, kao što su izrada kanalizacije”, kaže Dalibor Biševac iz Sekretarijata za legalizaciju grada Beograda.

Cijena upisa nelegalnih objekata u katastar iznosit će u prosjeku blizu 100 eura, ali to ne znači dobijanje upotrebne i građevinske dozvole.  Zakon ostavlja mogućnost građanima da sami odluče da li žele ili ne i te dozvole za svoje kuće.

Izvor: Al Jazeera