Vukovar: Jezik hrvatski, pismo latinica

Gradsko vijeće Vukovara u ponedjeljak je, sa 13 glasova “za” vijećnika Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske strtanke prava “dr. Ante Starčevića” te nezavisnog vijećnika Željka Pinjuha, tri glasa “protiv” Srpske samostalne demokratske srpske stranke te osam suzdržanih glasova Socijaldemokratske partije, prihvatilo izmjenu i dopunu Statuta grada, koju je predložila skupina vijećnika HDZ-a i HSP-a.

Statut se dopunjava člankom kojim se područje Grada proglašava mjestom posebnog pijeteta za žrtvu Domovinskog rata, a mijenja se članak o službenom jeziku i pismu, tako da je službeni jezik u Vukovaru hrvatski, a pismo latinično.

Nakon što je većinom glasova članova vukovarskoga Gradskog vijeća krajem rujna prihvaćen prijedlog o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara, na sjednici u ponedjeljak toga predstavničkog tijela otvorena je rasprava o konkretnim prijedlozima za izmjenu toga akta, a koji se odnose na primjenu zakonskih odredbi o pravu srpske manjine na uporabu svog jezika i pisma.

Josipović: Zatvoriti priču o Vukovaru

Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da je vrijeme da se priča o dvojezičnim tablama u Vukovaru zatvori i da se ne smije dozvoliti da ona bude uzrok jačanja tenzija u društvu.
On smatra da je opravdano da se Vukovar sam proglasi mjestom posebnog pijeteta, ali ne u onim dijelovima u kojima bi to bilo suprotno Ustavnom zakonu.
Govoreći o dvojezičnim tablama u Vukovaru, Josipović je rekao da je “vrijeme da se ta priča zatvori” i apelirao na “vrlinu kompromisa”.
“Ne smijemo dopustiti da ta priča bude uzrok jačanja tenzija u društvu”, rekao je Josipović za Hrvatsku radio-televiziju.

Pred Gradskim vijećem Vukovara našla su se tri prijedloga skupine vijećnika HDZ-a i HSP-a, čiji su vijećnici i inicirali izmjene Statuta, vukovarskoga gradonačelnika Željka Sabe (SDP) te Kluba vijećnika SDSS-a.

I Sabo ima svoj prijedlog

Skupina vijećnika HDZ-a i HSP-a predložila je da se područje Grada Vukovara proglasi mjestom posebnog pijeteta za žrtvu Domovinskog rata te uvršatavanje stavki kojima bi se propisalo kako su u Gradu Vukovaru službeni jezik i pismo hrvatski jezik i latinično pismo.

Istim prijedlogom traži se da se područje Grada Vukovara u cjelosti izuzima od primjene odredaba Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Hrvatskoj te od pojedinih članaka Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Gradonačelnik Sabo u izmjenama gradskog Statuta, koje je predložio Gradskom vijeću, također je predložio da se u Statut ugradi članak kojim će se jasno dati do znanja kako je “u gradu Vukovaru u službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo”.

Ujedno je predložio izmjene Statuta, po kojima bi se “na području Grada Vukovara dvojezičnost ostvarivala u radu tijela Grada u samoupravnom djelokrugu te u postupku pred upravnim tijelima Grada”.

Sukladno gradonačelnikovom prijedlogu, “gradskim vijećnicima se osigurava pravo na dvojezično dostavljanje poziva za sjednicu Gradskog vijeća te pravo na upućivanje akata (podnesaka i dopisa) prema tijelima Grada te da Grad Vukovar osigura pravo građanima da im se dvojezično, na njihov zahtjev, izdaju javne isprave, te tiskaju obrasci koji se koriste u službene svrhe”.

SDSS za puno poštovanje zakona

Klub vijećnika SDSS-a, pak, je predlagao da se izmjenama Statuta propiše kako su na području Grada Vukovara u ravnopravnoj službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo te srpski jezik i ćirlično pismo.

Utvrditi broj glasača i stanovnika

Gradsko vijeće Vukovara većinom glasova prihvatilo je inicijativu Kluba vijećnika HDZ-a o upućivanju zahtjeva nadležnim institucijama za žurno provođenje Zakona o prebivalištu u gradu Vukovaru radi usklađivanja točnog broja stanovnika i broja birača na području grada.

SDSS-ovci su predlažili niz novih stavaka kojima se osigurava primjena dvojezičnosti u Gradu Vukovaru te se tako predlaže da se, osim primjene dvojezičnosti u djelokrugu rada Gradskog vijeća, gradonačelnika, upravnih tijela grada te u postupku pred tijelima državne uprave, sudbenim tijelima, državnim odvjetništvima i pravobraniteljstvima prvog stupnja, dvojezičnim pismom ispišu i prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu, nazivi ulica i trgova te geografskih mjesta i lokaliteta na području grada.

Po njima, objavom rezultata popisa stanovništva iz 2011. godine stekli su se uvjeti da se na području Vukovara primjene odredbe Ustavnog zakona o pravim nacionalnih manjina.

Statut grada Vukovara posljednji put je mijenjan 2009. godine, kada je utvrđeno da su, “u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i ovoga Statuta, pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo slobodne uporabe srpskog jezika i ćiriličnog pisma u društvenom i javnom životu te u službenoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Vukovara”.

Od 29 vijećnika u tadašnjem vukovarskom Gradskom vijeću za uvođenje dvojezičnosti glasovali su vijećnici HDZ-a i tadašnjeg HSP-a te SDSS-a, dok je SDP bio protiv.

Sa zgrade u kojoj se nalazi Vijeće srpske nacionalne manjine u Varaždinu uklonjena je dvojezična ploča, a varaždinski gradonačelnik Goran Habuš je osudio taj čin i istaknuo da mu je teško vjerovati da ga je počinio neki Varaždinac.

Skinuta ploča u Varaždinu

Dvojezičnu latiničnu i ćirilićnu ploču s pročelja zgrada u Ulici Alojzije Stepinca, u kojoj se nalaze prostorije srpske manjine, nepoznati počinitelj uklonio je u nedjelju poslije podne između 15 i 18 sati, potvrdila je u ponedjeljak glasnogovornica varaždinske Policijske uprave Marina Kolarić.

Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Mile Sekulić rekao je za Hinu da u Varaždinu dosad nije bilo izgreda usmjerenih protiv srpske manjine.

U Vijeću su zgroženi tim događajem, jer, naglasio je, iako u Varaždinu Hrvati čine 98 posto stanovništva, grad se oduvijek smatrao otvorenim i multietničkim.

Varaždin je bio ogledni primjer odnosa prema nacionalnim manjinama, međutim, nedjeljni događaj bacio je sjenu na međunacionalnu toleranciju, kazao je Sekulić.

Habuš je rekao novinarima u ponedjeljak kako je neugodno iznenađen tim činom.

“Varaždin, koji za sebe drži da je građanski, europski grad, koji poštuje raznolikosti i svačije vrijednosti, ne može si ovako nešto dopustiti. Oštro osuđujemo ovaj čin i teško mi je vjerovati da ga je počinio netko od Varaždinaca, barem ne od onih koji bi sebe nazvali Varaždincem”, ustvrdio je Habuš te izvijestio kako je policija obavila izvide i traga za počiniteljem.

Kazao je da ga je o tome u ponedjeljak ujutro obavijestio Sekulić,  skojim je prije desetak dana razgovarao o pojavi skidanja ploča s ćiriličnim napisima te su zaključili da se tako što ne može desiti u Varaždinu.

‘Nešto za što nema potrebe’

Na upit novinara je li se Vukovar preselio u Varaždin, Habuš je odgovorio niječno.

“Vukovar je specifična sredina. Vjerujem da je netko kroz ovu medijsku pompu i sve ovo što se događa u Vukovaru, iz obijesti, odnosno u trenutku slabosti, učinio nešto za što nema potrebe, bar ne u Varaždinu”, kazao je Habuš.

Zbog događaja u Vukovaru i tamošnjeg skidanja ćirilićnih ploča, u posljednjih mjesec dana, kako se neslužbeno dozanje, policija je imala dnevne opohodnje i provjeravala stanje sigurnosti u Stepinčevoj ulici.

Upravo su policajci bili ti koji su prvi primjetili da je ploča uklonjena.

U Varaždinu živi 380 pripadnika srpske nacionalne manjine.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Varaždina osnovano je 2011. godine, a u rujnu 2012. godine na korištenje je dobilo prostore u blizini varaždinskog gradskog središta.

Izvor: Agencije