Svaka četvrta žena u BiH žrtva nasilja

Svaka četvrta žena u Bosni i Hercegovini doživjela je neki oblik nasilja i zato su se bh. nevladine organizacije pridružile regionalnoj kampanji “16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja”. Cilj je promovisati borbu protiv nasilja nad ženama, ali i prava proistekla iz Konvencije Savjeta Evrope što je prvi pravnoobavezujući dokument Evropske unije o borbi i sprečavanju rodnog i nasilja u porodici.

U Fondaciji “Udružene žene” pojašnjavaju da Bosna i Hercegocina ima najbolje zakone u regionu, no podaci sa terena su, kako kažu, porazni.

“U posljednjih godinu dana u oba bh. entiteta su skoro duplo porasla djela nasilja u porodici i djela polnog nasilja, naročito nad maloljetnim i nemoćnim osobama, što govori da je još uvijek visok stepen toleranije na nasilje nad ženama i nasilje u porodici, što je svakako porazno”, upozorava Aleksandra Petrić iz Fondacije “Udružene žene” iz Banja Luke.

Prema podacima kojima raspolažu nevladine organizacije, u Bosni i Hercegovini su raznim oblicima nasilja najčešće izložene mlađe žene, od 18 do 24 godine, a fizičko nasilje zabilježeno je u više od 24 odsto slučajeva. Počinioci su u gotovo 72 odsto slučajeva njihovi sadašnji ili bivši partneri.

Sve ostaje u tajnosti

I Banjalučani kažu da često čuju za takve slučajeve. Banjalučanin Emir Ibragić kaže kako “ima toga dosta, samo što se to ne prijavljuje i ostaje u tajnosti”, dok njegov sugrađanin Čedomir Đukić tvrdi: “Niko ne voli da se upušta u to. Ni komšiluk. Taj što bi trebao da dojavi, on ćuti. Ukućani se boje prijaviti.”

Studija državne Agencije za ravnopravnost polova potvrđuje da žene uglavnom ne prijavljuju nasilje, pa se nevladine organizacije nadaju promjenama, jer je Bosna i Hercegovina početkom novembra ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv rodnog nasilja i nasilja u porodici.

“SOS telefon dostupan je žrtvama nasilja 24 časa dnevno, formiranje kriznih centara za pomoć, podršku i smještaj žrtava, kao i osnivanje većeg broja sigurnih kuća – sve je to predviđeno primjenom ove konvencije, ali i promjena zakona, kao i pooštravanje kazni”, javlja iz Banje Luke reporterka Al Jazeere Ljiljana Smiljanić.

U tom smislu Aleksandra Petrić navodi i konkretne korake – pooštravanje mjera u smislu zabrane pristupa žrtvama, osiguravanje sigurnog skloništa, rehabilitacija žrtava i, što je najvažnije, odgovornost države da putem javnih budžeta finansira servise koji se bave pružanju pomoći žrtvama nasilja.

Predviđeno je da sve vrste nasilja, uključujući i prisilan brak i genitalno sakaćenje, budu tretirane kao krivična djela, a ne prekršaji. Konvenciju o sprečavanju rodnog nasilja i nasilja u porodici potpisale su sve zemlje regiona, a ratifikovana je u Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Više iz rubrike Balkan
POPULARNO