Federacija dogovara novo zaduženje kod MMF-a

Misija Međunarodnog monetarnog fonda je s kolegijem oba doma Parlamenta entiteta Federacija Bosne i Hercegovine razgovarala u petak u Sarajevu o novom zaduživanju po stand-by aranžmanu.

Ovaj bh. entitet planira zaduženje od 153 miliona eura kod MMF-a te dodatnih 26 miliona eura kod Svjetske banke. Kako bi pokrila budžetski deficit, federalna Vlada se u sljedećoj godini planira zadužiti za gotovo 410 miliona eura.

Posebno će 2014. godina biti teška za budžet ovog dijela Bosne i Hercegovine, budući da Federacija mora izdvojiti gotovo 452 miliona eura za otplatu starih dugova.

Dodatni problem s budžetom za 2014. godinu je što MMF zahtijeva njegovo usvajanje do 9. decembra – u suprotnom bi došla u pitanje isplata pete tranše kredita. No, rok nije pogodan za federalne parlamentarce, zato što im Vlada još nije poslala nacrt budžeta, koji oni zakonski moraju razmatrati najmanje dvije sedmice.

Vrhunac zaduživanja

Predstavnici federalnog Parlamenta tvrde da su svjesni težine novog zaduživanja, ali da je ono neminovno.

“Zaduživanje je neminovno i moramo se okrenuti jačanju domaće proizvodnje”, smatra Amir Zukić, zastupnik u federalnom Parlamentu.

Predstavnici MMF-a, pak, uvjereni su da ovaj bh. entitet nije prezadužen.

“Uz nastavak jačanja fiskalnih politika obje entitetske vlade i drugih institucija Bosne i Hercegovine, zaduživanje, koje je dostiglo vrhunac, trebalo bi krenuti silaznom putanjom”, smatra šef Misije MMF-a u Bosni i Hercegovini Ron van Rooden.

Izvor: Al Jazeera i agencije