BiH: Popisni materijal pronađen u kontejneru

Popisni materijal završio u kontejneru za smeće u sarajevskom naselju Dobrinja, u Općini Novi Grad (Anadolija)

Šest dana po završetku popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini i dalje pristižu informacije o nepravilnostima u provođenju tog procesa, izvještava agencija Anadolija u ponedjeljak.

Jedan od takvih primjera je i činjenica da je u kontejneru za smeće u sarajevskom naselju Dobrinja, u Općini Novi Grad, završio popisni materijal.

Popisni materijal je snimljen u nedjelju, a novinar Anadolije se uvjerio u njegovu vjerodostojnost. Pored jedne popisnice (P-1), u smeću je završio i tzv. Kontrolnik, te upitnik za domaćinstvo i stan (P-2). U materijalima se navode imena šest osoba koje su, navodno, popisivane.

Iako su popisivači trebali popisnice vratiti do 20. oktobra u općinske popisne komisije kako bi iste u ponedjeljak bile prebačene u centralno obradno mjesto u Istočnom Sarajevu, neke od popisnica, ipak, nisu vraćene, što potvrđuje i slučaj iz sarajevskog naselja Dobrinja. Navedeni događaj podgrijava sumnje da bi moglo biti još takvih slučajeva.

Prema Metodologiji za pripremu, organiziranje i provođenje popisa u BiH, po završenom popisivanju na svom popisnom krugu popisivač sređuje popisnu građu, tako što sve neiskorištene obrasce i popisne obrasce na kojima je napravio grešku (poništene obrasce), koja se prema ovom uputstvu ne može ispravljati, stavlja na dno kutije za čuvanje i predaju materijala.

Na njih stavlja sve obrasce P-2 s pripadajućim popisnicama (ili bez njih, ako P-2 nema pripadajućih popisnica), složene prema redoslijedu kojim su osobe upisane u spisak osoba. Tako složene obrasce P-2 slaže onim redom kojim su stanovi i domaćinstva upisivani u Kontrolnik, tj. u „Popis adresa i popisanih jedinica i pregled rezultata po domaćinstvima“.

„Broj svih obrazaca (ispravno popunjenih, neupotrijebljenih i poništenih) mora odgovarati broju  zaduženih obrazaca na početku Popisa“, navodi se.

Bez komentara

Ovako sređen popisni materijal (spakovan u kutiju za popisni krug) popisivač predaje svom općinskom/ gradskom instruktoru, koji je dužan pregledati materijal i, u saradnji s popisivačem, otkloniti sve eventualne propuste.

Za komentar i odgovor na pitanje koje su zakonske posljedice za bacanje popisnica, novinar agencije Anadolija obratio se direktoru Agencije za statistiku BiH (BHAS) Zdenku Milinoviću. On je, međutim, istakao kako ne može davati odgovore na takva pitanja, te da je za odnose s medijima zadužena glasnogovornica BHAS-a Mirsada Adembegović.

Adembegović, također, nije mogla dati komentar na slučaj iz naselja Dobrinja. Naglašavajući kako nema ovlaštenja da sama daje odgovore, bez prethodnog kontaktiranja popisnog biroa, Adembegović je istakla kako odgovor na sva pitanja, a u skladu sa procedurom, može dostaviti samo pismenim putem i to u roku od 24 sata.

Član projekta Popismonitor Dalio Sijah kazao je kako slične pritužbe tokom popisa nisu zabilježili.

„Dobili smo razne pritužbe na proces provođenja popisa, ali, zaista, da je neko bacio popisnicu u kontejner nismo. Koliko sam ja upoznat, sav popisni materijal trebao je biti vraćen do jučer u popisne komisije i ispunjen i prazan, a kako bi bio skladišten u Istočnom Sarajevu“, rekao je Sijah.

Kako je u ponedjeljak saopćeno iz Agencije za statistiku BiH, u skladu sa planom počela je distribucija popisnog materijala sa terena u centralno obradno mjesto koje se, prema Zakonu o popisu, nalazi u Istočnom Sarajevu. Dostava i skladištenje popisnog materijala treba da se završi do 25. oktobra 2013. godine.

Preliminarni rezultati

Za potrebe poslova prijema, evidentiranja i skladištenja popisnog materijala Agencija za statistiku BiH je u saradnji sa entitetskim zavodima putem javnog poziva zaposlila skladištare i operatere za preuzimanje popisnog materijala.

„Za potrebe obrade podataka bit će zaposleno ukupno 298 osoba, na period od devet do 15 mjeseci. Čuvanje popisnog materijala u popisnim komisijama lokalne samouprave, distribucija i osiguranje centralnog obradnog mjesta, do završetka aktivnosti popisa 1. jula 2016. godine, povjereno je Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH“, saopćeno je.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini u BiH trajao je od 1. do 15. oktobra.

U popisu su učestvovale skoro 22.000 popisivača, 40 državnih instruktora, 203 entitetska instruktora, 30 članova kantonalnih popisih komisija, 625 članova popisnih komisija lokalne samouprave, te 2.800 općinskih  instruktora. 

Zakonom o popisu predviđeno je da budžet za popis iznosi 46 miliona KM (blizu 23 miliona eura), u što je uključeno i 7,5 miliona eura granta koji je odobrila Evropska komisija.

Preliminarni rezultati popisa mogu se očekivati u januaru 2014. godine.

Izvor: Agencije