Bez smanjenja plata u rebalansu budžeta BiH

Kako bi Bosna i Hercegovina mogla sklopiti sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) o novom zaduživanju, parlamenti entiteta do sedmog septembra moraju usvojiti rebalanse budžeta.

Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici po hitnom postupku razmatra Prijedlog rebalansa budžeta ovog entiteta, koji predviđa smanjenje za blizu 7,5 miliona eura.

Kako je obrazloženo iz Vlade, nema smanjenja bilo kakvih prava kada je riječ o ličnim primanjima, bez obzira na to da li je riječ o platama, invalidninama ili nekim drugim socijalnim pravima.

Umanjen poticaj za poljoprivrednike

Dom naroda federalnog Parlamenta razmatra rebalans budžeta koji je u Parlament uputila federalna Vlada.

Predviđeno je smanjenje za blizu 50 miliona eura zaduženja budžeta, kroz izdavanje dugoročnih obveznica.

Istovremeno, Vlada je planirala izdavanje jedne emisije kratkoročnih obveznica koje bi izmirili iz ove tranše, kako bi održali finansijsku stabilnost.

Vlada je po zahtjevu MMF-a u rebalansu smanjila poticaje za skoro pet miliona eura.

Međutim, poljoprivrednici u Federaciji BiH ne prihvataju ova umanjenja poticaja. Ukoliko se usvoji ovakav rebalans, najavljuju potpunu blokadu rada Vlade.

“Mi ponavljamo da to nije uredu. To su poticaji koji su nas svakako sljedovali u ovoj godini, ionako su minimalni”, rekao je Avdo Muslimović iz Saveza poljoprivrednih udruženja FBiH.

Premijer FBiH Nermin Nikšić kazao je za Al Jazeeru da neće biti smanjenja plata niti invalidnina, jer su u rebalansu već ostvarene uštede.

“Sva politička prepucavanja, sve ono što ima element one nesigurnosti koja se unosi i stvara kod građana kad razmišljaju o restruiktuiranju vlasti… padaju u vodu pred činjenicom da je ovo program koji je neophodan”, rekao je Nikšić.

Uvjet MMF-a

“Aranžman sa MMF-om je potreban za finansijsku konsolidaciju Federacije”, kazao je on.

Nikšić je rekao da je Vlada FBiH u budžetu za ovu godinu bila predvidjela povećanje poticaja za poljoprivrednike za 12,5 miliona eura, ali je MMF uslovljavao standby aranžman sa BiH smanjenjem poticaja. Nakon pregovora, MMF je prihvatio prijedlog FBiH da se poticaj smanji za pet miliona eura.

“U budžetu Federacije su predviđena sredstva koja bi zaokružila budžet za ovu godinu i pokrila deficit koji imamo u budžetu”, kazao je Nikšić.

Kako je pojasnio, ove godine BiH ostaju obaveze prema MMF-u u iznosu od 43 miliona konvertibilnih maraka  (21,5 miliona eura), dok su ti iznosi za naredne dvije godine 211 miliona KM (105,5 miliona eura), odnosno 243 miliona KM (121,5 miliona eura).

Izvor: Al Jazeera