Hristou: Cijene hrane u BiH van kontrole

Provođenje ispravnih ekonomskih politika je presudno za očuvanje makroekonomske stabilnosti BiH (AP)

Stand-by aranžman sa BiH i finansiranje koje dolazi sa njim pomoći će očuvanju makroekonomske stabilnosti, stav je MMF-a kojeg je iznio šef Odjeljenja za BiH Kostas Hristou.

On naglašava da to svakako nije jedini uslov za očuvanje stabilnosti, odnosno da će provođenje ispravnih ekonomskih politika biti više presudno. 

Hristou očekuje da će u parlamentima Republike Srpske, Federacije BiH i BiH biti vođena žučna rasprava o budžetima, ali i da će oni biti odbranjeni. 

“Ono što se ne smije ponoviti jeste situacija kada neslaganje o prijedlogu budžeta onemogući BiH da izvršava međunarodne obaveze”, rekao je Hristou za Dnevni avaz

Strahovanje građana

Komentirajući strahovanja građana BiH od rasta cijena i ostalih potrepština, on je naveo da su u malim zemljama kao što je BiH cijene hrane u velikoj mjeri van kontrole. 

“Razlog je što cijene hrane zavise od trendova na međunarodnom tržištu, gdje su ključni faktori koji upravljaju rastom ili padom cijena globalna ponuda i potražnja”, pojašnjava Hristou. 

Prema njegovom mišljenju, najbolji način da bude osiguran pristup adekvatnoj ponudi hrane je uklanjanje prepreka domaćim proizvođačima, izbjegavanje uplitanja u određivanje cijena na tržištu ili uzdržavanje od nametanja uvoznih i izvoznih kvota.

Izvor: Agencije