BiH: Uskoro do dvojnog državljanstva

U skladu sa Evropskom konvencijom o državljanstvu, BiH je obavezna olakšati prijem stranaca u državljanstvo (Srna)
U skladu sa Evropskom konvencijom o državljanstvu, BiH je obavezna olakšati prijem stranaca u državljanstvo (Srna)

Uskoro bi mogla biti ukinuta odredba Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine koja predviđa automatski gubitak državljanstva BiH građanima koji su uzeli državljanstvo neke druge zemlje sa kojom nije potpisan bilateralni sporazum.

Vijeće ministara BiH uputilo je Parlamentu BiH prijedlog izmjena postojećeg Zakona o državljanstvu koji, između ostalog, predviđa i brisanje ove odredbe koju je Ustavni sud BiH proglasio neustavnom.

Osim toga, olakšava se vraćanje državljanstva BiH onima koji su ga iz različitih razloga odrekli u proteklom periodu. Naime, za takve osobe bit će dovoljno da imaju prijavljen privremeni ili stalni boravak u BiH, godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ponovno dobijanje državljanstva.

U skladu sa Evropskom konvencijom o državljanstvu, BiH je, prema predloženim propisima, obavezna olakšati prijem stranaca u državljanstvo, pa su i u tom kontekstu predviđene određene izmjene. Sada se to vrijeme skraćuje na osam godina i to tako što se prijavljeni stalni boravak u BiH sa osam skraćuje na tri godine.

Pravila za strance u BiH

Uz pet godina privremenog boravka, koje je obavezno prethodi stalnom boravku u BiH, ukupno vrijeme koje stranac treba provesti u BiH prije mogućnosti da zatraži državljanstvo iznosi osam godina.

Dosadašnja zakonska odredba po kojoj stranac koji traži državljanstvo BiH “mora poznavati jedan od jezika ustavotvornih naroda BiH” mijenja se i proširuje, pa će tako potencijalni državljani BiH morati dokazati “dovoljno poznavanje pisma i jezika jednog od konstitutivnih naroda BiH”.

To znači da će se ubuduće provjeravati i znanje latiničnog i ćiriličnog pisma, a ne samo srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika.

Bez prava na državljanstvo BiH ostat će stranci protiv kojih se vodi krivični postupak, potom oni koji predstavljaju prijetnju po sigurnost BiH, kao i oni koji odbiju potpisati izjavu o prihvaćanju ustavnog poretka BiH.     

Izvor: Agencije


Više iz rubrike Balkan
POPULARNO