Život Roma u Makedoniji

Prema podacima Vijeća Europe gotovo 10 posto stanovništva u Makedoniji čine pripadnici Roma. S  ciljem poboljšanja života, sve više mladih Roma u Makedoniji nastavlja s obrazovanjem u srednjim školama i na fakultetima. Na tom putu im pomaže i država, ali i nevladine organizacije koje stipendijama pomažu i stimuliraju ambiciozne Rome, izvještava Milka Smilevska.

Ketrina Sefer, dvadesetogodišnja Romkinja, na drugoj je godini studija za socijalni rad i politiku. Kaže da se odlučila za ovu profesiju da bi što više pomogla ljudima iz svoje zajednice. Riješila je da produži obrazovanje kako bi se promijenilo mišljenje da se Romkinje ne obrazuju, i da se udaju rano.

“Otac mi je najveći idol. On je preminuo prije tri godine. Dok je bio živ, uvijek me je podsticao, treba učiti, samo se time može uspjeti”, kaže Sefer.

Ketrina živi u naselju Šuto Orizari, jedinoj romskoj opštini na svijetu. Šutka, kako je zovu, dio je Skoplja. Ljudi iz cijele Makedonije dolaze ovdje da kupe jeftinu robu. Ali Ketrina, i značajan dio mladih Roma, sebe na pijaci vide samo kao kupce, a ne kao prodavače.

Stipendije mladima

Državna politika, ali i nevladine organizacije, pomogli su u motivisanju što više mladih da se upišu u srednje škole i na fakultete. Obezbjeđuju stipendije i prostorije sa knjigama i kompjuterima, gdje Romi mogu učiti.


Indira Bajramović o položaju Roma u BiH

Ređep Aličupi, direktor Uprave za obrazovanje zajednica, kaže:

“U visokom obrazovanju, svjedoci smo da su prisutni studenti Romi. I na državnim i na privatnim fakultetima. Na godišnjem nivou imamo 300 novih studenata Roma”.

Unapređenju položaja Roma u društvu, tvrdi Aličupi, pomogla je i Dekada Roma, međunarodna inicijativa koja traje od 2005. do 2015. godine u državama  Centralne i Jugoistočne Evrope. Već jedna generacija Roma u Makedoniji  završila je fakultete, i zaposlena je u državnoj i lokalnoj administraciji. Od njih se očekuje da budu nosioci promena u romskoj zajednici, kaže Aličupi.

Potporu dobijaju i od predsjednika države Gjorga Ivanova. Posjetio je Šutku, i čestitao stanovnicima svjetski dan Roma. Promovisao je i kampanju pokrenutu među mladima iz različitih zajednica, koja ističe sport kao faktor tolerancije.

Osjetiti snagu zajedništva

“Preko druženja i upoznavanja, oni upoznaju i Makedoniju, kao zemlju različitosti koje trebamo poštovati i njegovati. Od malih nogu treba da osjete snagu koju daje zajedništvo”, smatra Ivanov. 

Ali država treba još puno da uradi da bi Romi bolje živjeli. Nezaposlenost je 80 procenata.

Stanovnici Šutke ipak ne mogu u cjelosti da se oslobode siromaštva. Velik dio njih probaju da zarade pare, prodajući stare stvari na pijaci ili od socijalne pomoći. Žive u kućama sa substandardnim uslovima za življenje.

Statistike govore da je smrtnost dojenčadi kod Roma duplo veća nego u ostalim zajednicama u Makedoniji.

Mlade Romkinje udaju se rano, i neplanirano stvaraju porodicu. Ketrina i dio njenih vršnjakinja su odabrale drugačiji životni put.

Izvor: Al Jazeera