Stratfor: BiH ključ regiona

Stratfor dao instrukcije svojim analitičarima da posebno obrate pažnju na socijalna pitanja u regionu (stratfor.com)

U internom tajnom memorandumu američkog instituta za strateške analize Stratfor iz 2009. godine, objavljenom na sajtu WikiLeaksa napominje se da je BiH ključ regije i da treba voditi o međuetničkim odnosima u toj zemlji, a posebno o radikalizaciji Republike Srpske.

“Pazite na bilo kakav indikator da etničke grupe u BiH traže veću autonomiju ili bilo kakvo spominjanje nasilja”, upozorava se.

“Podjele između Bošnjaka i Hrvata su posebno bitne. Pazite na nasilje na nogometnim terenima, organizirani kriminal i sve što može prerasti u etničko nasilje”, navodi se u memorandumu.

Organizirani kriminal u regionu

Zanimljiva je ocjena Stratfora da je organizirani kriminal veoma prisutan u svim zemljama zapadnog Balkana, posebno u Hrvatskoj.

Prema memorandumu, posebno treba obratiti pažnju na Hrvatsku, koja ima visoku aktivnost organiziranog kriminala. Isto vrijedi i za Makedoniju te Crnu Goru, jer je cijela ta zemlja organizirani kriminal.

“U BiH postoji visoka penetracija organiziranog kriminala s ruskim vezama, zbog čega nam je ovo dvostruko važno. Na Albaniju i Kosovo moramo posebno paziti”, zaključuje se u memorandumu.

Značajna pažnja je posvećena Kosovu, ističući da su do nasilja na Kosovu doveli štrajkovi albanskih rudara tokom osamdesetih godina prošlog vijeka. Pažnju, kako ističu, treba posvetiti i Srbima na sjeveru Kosova, koji “mogu pokrenuti nasilje u svakom trenutku”. Nasilje, kako se navodi, mogu pokrenuti Albanci u dolini Preševa i muslimani u Sandžaku.

Izvor: Agencije