Strategija VRS: Očistiti teren od Bošnjaka

Ratko Mladić i Radovan Karadžić 1994. godine na Palama (Reuters)

Strategija Vojske Republike Srpske (VRS) tokom rata u BiH bila je da – gdje nema bošnjačkog stanovništva, nema ni bošnjačke vojske, posvjedočio je u četvrtak bivši načelnik Glavnog štaba VRS-a Manojlo Milovanović na suđenju Radovanu Karadžiću.

Milovanović je to rekao dok ga je optuženi unakrsno ispitivao o Direktivi broj četiri, koju je Karadžić, kao vrhovni komandant VRS-a, potpisao 1993. godine.

 Tom direktivom, kako je rečeno na ročištu, Vrhovna komanda je Drinskom korpusu VRS-a naredila da “u Podrinju neprijatelju nanosi gubitke i prisili ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti područje”.

Odbačena tvrdnja

„Strategija VRS-a bila je da gdje nema domicilnog stanovništva, nema ni vojske. Željeli smo čistu situaciju na određenom prostoru, pojasnio je Milovanović.

Kako je rekao, sve tri vojske u ratu bile su “narodne vojske”, što je značilo da “kad nestane naroda, vojska se povlači.”

Sugestiju Karadžića da je muslimansko stanovništvo “ionako željelo da ide” i da direktiva nije imala nikakav učinak na civile, Milovanović je prihvatio, tvrdeći da su vlasti u Sarajevu zloupotrebljavale civile zabranjujući im da napuste gradove.

Ispitujući Milovanovića, Karadžić je sugerisao da je između njega, kao vrhovnog komandanta i Glavnog štaba bilo dvojstva u komandovanju VRS-a i da je to izazivalo međusobne sukobe.

Milovanović, koji je bio zamjenik komandanta VRS-a Ratka Mladića, to je odbacio riječima:

“Ne, mi smo ostali pod vašom ličnom komandom. Vi dobro znate da niko nije mogao komandovati VRS-om osim vas”. 

Mladić čeka početak suđenja pred Haškim sudom.

Svjedok je kazao da je VRS od vrhovne komande dobila zadatak da “odbrani narod od ponavljanja genocida” iz Drugog svjetskog rata. 

„Na strateškom nivou, VRS je bila defanzivna, odbrambena vojska, a na operativnom i taktičkom nivou ofanzivna”, izjavio je Milovanović.

Ofanzivu na Srebrenicu u proljeće 1993. godine, Milovanović je, kako je posvjedočio, zaustavio strahujući da bi moglo doći do osvete srpskih vojnika i “pokolja”.

Potvrdio je da mu je Karadžić iz Ženeve, gdje je bio na pregovorima, telefonom naredio da “stane”, ali da je Mladić, također iz Ženeve preko Karadžićevog ramena, vikao:

Odbijene ponude

“Nema stajanja, ulazi u Srebrenicu.”

„ Odlučio sam da stanemo, ne zbog vašeg ili Mladićevog naređenja, nego zato što mi je komandant UNPROFOR-a Philippe Morillon rekao da u Srebrenici ima 64.000 izbjeglica. Plašio sam se osvete i pokolja, a i sopstvenih gubitaka“, kazao je Milovanović.

On je potvrdio da mu je Karadžić između 1993. i 1995. godine tri puta nudio da preuzme komandu nad VRS-om, ali da je to uvijek odbijao. 

Karadžić će unakrsno ispitivanje Milovanovića završiti u ponedjeljak, 5. marta, javio je BIRN-Justice Report.

Izvor: Agencije