Mnogi slučajevi ratnih zločina nisu riješeni

Komesar je upozorio da nekažnjivost za ratne zločine još uvijek postoji, a sudbina 13.500 nestalih još nije rasvijetljena (AFP)

Komesar Vijeća Evrope za ljudska prava Thomas Hammarberg, ocijenio je u ponedjeljak da više od deset godina po završteku oružanih sukoba na području bivše Jugoslavije u mnogim zemljama regiona brojne žrtve ratova nisu dobile odgovarajuće obeštećenje za patnje koje su pretrpile.

„Nekažnjivost za ratne zločine još uvijek postoji, a sudbina 13.500 nestalih još nije rasvijetljena”, upozorio je komesar predstavljajući u Sarajevu izveštaj “Poslijeratna pravda i trajan mir u bivšoj Jugoslaviji”.

Međunacionalno pomirenje

Hiljade žena koje su pretrpile seksualno nasilje još nisu dobile adekvatnu pomoć.

Hammarberg je poručio da je međunacionalno pomirenje, socijalnu koheziju i trajni mir na području bivše Jugoslavije moguće postići samo ako se države regiona budu u potpunosti bavile posljedicama ozbiljnog kršenja ljudskih prava koje su pretrpile hiljade žrtava tokom ratova.

Prema njegovim riječima, preostali izazovi zahtjevaju mudru viziju i riješeno političko liderstvo, a “mir i stabilnost u regionu treba da čvrsto počivaju na principima poštovanja ljudskih prava i vladavine zakona”.

U dokumentu se daju preporuke za četiri glavne komponente poslijeratne pravde: mjere za eliminisanje nekažnjivosti; obezbjeđivanje adekvatne i efikasne reparacije za sve žrtve rata; potreba da se uspostavi i prizna istina vezana za masovna kršenja ljudskih prava i institucionalne reforme kako bi se efikasno spriječilo da se događaji iz prošlosti ne ponove.

Komesar je naglasio fundamentalni značaj uspostavljanja efikasnog nacionalnog pravosudnog sistema u zemljama regiona kako bi se ojačala vladavina prava, ali i uspostavilo povjerenje javnosti u pravosuđe i prevencija kršenja ljudskih prava.

Hammarberg je pozdravio korake koji su dosad preduzeti na planu priznanja ratnih zločina uz ocjenu da to mijenja stav ljudi i pomaže pomirenju.

Rezimirajući rad Haškog tribunala kao jednog od načina da se onemogući da krivci ostanu nekažnjeni, komesar je podsjetio da je Tribunal bio usredotočen na suđenja visokim funkcionierima i da je sada potrebno nastaviti sa jačanjem efikasnog nacionalnog sudstva kako i ostali krivci ne bi ostali nekažnjeni.

“Mnogi slučajevi ratnih zločina su još neriješeni, dok bi one koji su održani u odsustvu trebalo revidirati i obezbjediti odgovarajući pravni lijek ljudima koji su greškom osuđeni”, ističe on.

“Kosovo je u tom smislu još najslabije, a obilježava ga izuzetno slaba zaštita svjedoka,” ukazao je Hammarberg u čijem izveštaju uz Kosovo stoji * i fusnota da naziv Kosova u čitavom tekstu treba shvatiti u skladu sa Rezoluciom 1244 Vijeća sigurnosti UN i bez prejudiciranja statutsa.

Etnička polarizacija

Obrazlažući potrebu adekvatne i efektivne odštete svim žrtvama rata, komesar iznosi da specifičnu grupu poslijeratnih žrtava predstavlja i 25.000 ”izbrisanih” u Sloveniji.

“Napori koje je vlada dosada preduzela da riješi oveo pitanje nisu dali većih rezultata i potrebno je učiniti više”, dodao je on.

Prema riječima komesara, uspostavljanje i priznavanje istine jedna od najvažnijih komponenti tranzicionog sistema pravde.

“Napori u ovom području su ozbiljno kočeni zbog uporne etničke polarizacije i podjela između poltičara i društva, čemu se može dodati i slaba uloga medija”, zaključio je Hammarberg.

Izvor: Agencije


Više iz rubrike Balkan
POPULARNO