BiH: Institucije nedovoljno štite potrošače

Povodom Međunarodnog dana potrošača, u BiH je provedeno istraživanje o tome koliko su građani upoznati sa svojim pravima.

“Istraživanje smo sproveli metodom face to face u kojem je učestvovalo oko 105 ispitanika. Došli smo do zaključka da je samo 13 posto ispitanih upoznato s ovim zakonom”, kaže Amra Hašimbegović, direktorica agencije General market solution (GMS) koja je sprovela istraživanje.

Osnovna prava

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača neka od osnovnih prava potrošača su: 

– Pravo na informiranost
-Pravo na mogućnost izbora
-Pravo da bude saslušan i zastupan
-Pravo na naknadu štete i kompenzaciju

Samo šest posto ispitanika iz istraživanja GMS agencije upoznato je s postojanjem ovih institucija, a i oni koji su upoznati sa svojim pravima, rijetko se obraćaju institucijama za zaštitu.

Istraživanje je pokazalo da svega dva posto ispitanih dobro poznaje Zakon o zaštiti potrošača i njegova tumačenja.

Ombudsman

Ukoliko neka od ovih prava budu povrijeđena, potrošač se može obratiti organima za zaštitu potrošača.

Ombudsman za zaštitu potrošača BiH navodi da su to inspektorati, Ministarstvo vanjske trgovine, ekonomskih odnosa, Vijeće za zaštitu potrošača, Ured za konkurenciju i zaštitu potrošača, udruženja.

U BiH egzistira i Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača.

“Ima ih jako puno,koje bi trebale štititi, na žalost ima ih jako malo koje to stvarno čine”, kaže ombudsman Dragan Doko.

Sam zakon o zaštiti potrošača u BiH nalaže da su svi organi koji se bave zaštitom prava potrošača dužni građane upoznati s njihovim pravima, saznaje Al Jazeerina novinarka Arduana Kurić.

Izvor: Al Jazeera


Više iz rubrike Balkan
POPULARNO