Od građana se krije istina o kvalitetu zraka

U Zenici izmjerene visoke satne vrijednosti Benzena C6H6 i Sumporvodonika H2S koji su veoma opasni po zdravlje ljudi. (Reuters)

SVJEDOK: Hasan Kreho

S obzirom da je na web stranici Ze-do kantona u objavljenim rezultatima mjerenja 17, 18 i 19 februara 2012. parametara kvaliteta zraka izmjereno pogoršanje kvaliteta zraka postavlja se pitanje nedostajuće reakcije nadležnih iz općine Zenica.

Zašto je izostala reakcija nadležnih iz općine Zenica i nisu skrenuli pažnju građanima Zenice da ne borave na otvorenom i na taj način se ne izlažu opasnosti svoje zdravlje?

Upozorenje građanima moralo se uputiti prema članovima  15. i 16. po Pravilniku o vrijednostima kvaliteta zraka objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 12. od  03.marta 2005. a s obzirom  na izmjerene satne vrijednosti SO2.

Napominjem da su izmjerene visoke satne vrijednosti  Benzena C6H6 i Sumporvodonika H2S koji su veoma opasni po zdravlje ljudi.

Građanima je uskraćeno Ustavom BiH pravo na istinu kakav zrak udišu.

Oštro reagujem na najavu od strane nadležnih iz Ze-do kantona da će Mobilnu stanicu za mjerenje parametara kvaliteta zraka pokloniti Metalurškom institutu.

Mišljenja sam da mobilna stanica pripada na korištenje svim općinama Ze-do kantona.

 

Izvještaj o kvalitetu zraka u Zenici za 17.02.2012.

Izvještaj za 18. i 19.02.

S poštovanjem !

Hasan Kreho, dipl. ing., član Udruženja “Akcija građana”