Krug 99: Jolie za Šestoaprilsku nagradu

Film je dao istinit društveni, politički, historijski i ljudski kontekst i činjenice proteklog rata protiv Bosne i Hercegovine (AFP)

Vjerujući da izražavaju volju najvećeg broja građana i nevladinih organizacija Sarajeva, koji su se nepodijeljeno nakon gledanja filma Angeline Jolie U zemlji krvi i meda identificirali s osnovnom porukom i sadržajem ovog velikog filmskog i autorskog djela, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 je uputila inicijativu Gradskom vijeću Grada Sarajeva da se po vanrednom postupku rediteljici  Angeline Jolie i filmskoj ekipi U zemlji krvi i meda dodijeli Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva.

Krug 99 je uvjeren da je film U zemlji krvi i meda dao istinit društveni, politički, historijski i ljudski kontekst i činjenice proteklog rata protiv Bosne i Hercegovine, njenog načina života i kulture zajedništva, a posebno što  je u punoj mjeri oslikao dramu zlostavljanih žena i ideologiju nasilja, ideologiju instumentalizacije ljudi i naroda u političke i osvajačke ciljeve.

Film je, srazmjerno količini ratne brutalnosti, nasilja, zločina pa i genocida, podjednako razotkrio ne samo u jednoj, već u svim nacionalnim skupinama Bosne i Hercegovine, ideologije i aktere zla.

Ovaj film će, snagom poruka i efektima umjetničke ekspresije, nesporno predstavljati značajan faktor  u suočenju svakog pojedinca s istinama rata i time će u velikoj mjeri utjecati na toliko potrebnu individualnu i kolektivnu katarzu; žrtvama da se ovim javnim priznanjem istine o uzrocima ratne patnje prevaziđu nagomilane traume; saučesnicima u zločinu da se omogući prevazilaženje krivnje suočenjem s činjenicama i motivima individualne instrumentalizacije i navođenja na zločin običnih ljudi.

Nemjerljiv je doprinos filma U zemlji  krvi i meda otvaranju toliko potrebnih procesa obnavljanje povjerenja između ljudi i naroda u Bosni I Hercegovini i šire te poticanju kolektivne svijesti o tome da se zločin ne može sakriti i pouke da se nikada i nikome ne ponovi, saoćio je Krug 99.

Izvor: Al Jazeera