Istraga o teškoj korupciji Miškovića

U tešku korupciju spadaju zloupotrebe kojima je pribavljena imovinska korist viša od 1,7 miliona eura (Reuters)

Srbijanski tužitelj za organizirani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da se istraga protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i još devet osumnjičenih vodi zbog “teške korupcije”.

U krivičnoj prijavi i naredbi za provođenje istrage koja je pokrenuta protiv Miškovića, Mila Đuraškovića i ostalih osumnjičenih za izvlačenje novca iz putarskih preduzeća, njima se stavlja na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja na osnovu visine pribavljene imovinske koristi, rekao je Radisavljević za srbijanski list Novi magazin.

Prema njegovim riječima, u tom slučaju riječ je o inkriminaciji koja se kolokvijalno naziva “teška korupcija”, u koju spadaju zloupotrebe kojima je pribavljena imovinska korist viša od 1,7 miliona eura.

Objašnjavajući kako je moguće krivično gonjenje nekoga ko je iz sopstvenog preduzeća uzimao novac, Radisavljević je ukazao na to da se u javnosti u Srbiji, često i stručnoj, ne pravi razlika između lične imovine koju neko posjeduje i imovine preduzeća koja su u vlasništvu fizičkih i pravnih lica.

Sporne privatizacije

“Reč je o različitim vrstama imovine, jer preduzeća svojom imovinom, pored ostalog, odgovaraju za obaveze koje imaju prema zaposlenima, državi, bankama i drugim svojim poveriocima. Zakon o privrednim društvima pravi decidiranu razliku između lične imovine vlasnika i imovine preduzeća. Zato se ne može govoriti o uzimanju ‘svog novca”’, naglasio je Radisavljević.

Vlasnik može, kako je naveo, ostvariti pravo na transfer dobiti koju je preduzeće ostvarilo u svom poslovanju na način koji je zakonom propisan, a, također, može donijeti odluku o likvidaciji preduzeća, što podrazumijeva izmirenje svih dospjelih obaveza preduzeća prema povjeriocima.

“Svako drugačije korišćenje imovine preduzeća od strane vlasnika nelegalno je i može biti sankcionisano, jer se time po pravilu nanosi šteta trećim licima, čija potraživanja ostaju nenaplaćena”, istakao je Radisavljević.

On je ukazao na to da se vodi više predistražnih radnji povodom spornih privatizacija kojima se bavio Savjet za borbu protiv korupcije, kao i onih za koje se sumnja da su dovele do uništenja privatiziranih preduzeća i kupcima poslužile za prisvajanje njihove imovine.

On je ukazao na to da su sumnjive privatizacije one koje su se završile otpuštanjima radnika, gašenjem djelatnosti, ostavljanjem ogromnih nenaplativih dugova i bogaćenjem njihovih vlasnika.

Što se tiče istrage poslovanja Agrobanke koja je u toku, Radisavljević je podsjetio da je ona do sada tri puta proširena, kao i da očekuje nova proširenja, jer policija ispituje poslovanje još nekih preduzeća sa tom bankom.

Izvor: Agencije