Zapadni Balkan za održiv ekonomski rast

Albanije je dala podršku radu Odbora i RCC-a (Reuters)

Ministri zemalja Zapadnog Balkana usvojili su u Tirani 11 ciljeva za pametan, održiv i inkluzivan ekonomski rast u regionu, koje je potrebno dostići do 2020. godine, saopćilo je Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) iz Bosne i Hercegovine.

Ovaj dogovor je postignut na ministarskoj konferenciji Odbora za ulaganja u jugoistočnoj Evropi Vijeća za regionalnu saradnju (SEEIC) u Tirani.

Ciljevi čine osnovu regionalne strategije “Jugoistočna Evropa 2020”, koja je inspirirana strategijom “Evropa 2020”, ali je prilagođena specifičnostima regiona, prenosi Tanjug.

Među ciljevima su povećanje regionalnog bruto društvenog proizvoda (BDP) po glavi stanovnika sa 38 na 46 posto, rast ukupne vrijednosti trgovine u robi i uslugama preko 130 posto, kao i smanjenje trgovačkog deficita sa 14,1 na 11,6 posto regionalnog BDP-a.

Učesnici konferencije također su kao ciljeve odredili povećanje nivoa trgovine robama unutar regiona za preko 230 posto, do vrijednosti od 42 milijarde eura, ukupnog priliva direktnih stranih ulaganja na 7,5 milijardi eura te BDP-a po zaposlenom za 33 posto.

Očigledne koristi

Predviđeno je također povećanje stope osnivanja preduzeća za 20 posto, izvoz roba i usluga iz regije po glavi stanovnika za 130 posto, ukupna stopa zaposlenosti za 12 posto, jačanje radne snage u regionu s dodatnih 300.000 visoko obrazovnih ljudi, kao i povećanje efikasnosti vlada za 20 posto do 2020. godine.

Zamjenik premijera i ministar ekonomije, trgovine i energije Albanije Edmond Haxhinasto istakao je podršku ove zemlje radu Odbora i RCC-a.

“Pozivam kolege iz jugoistočne Evrope da nastave blisko sarađivati i jačati veze sa svim partnerima u ovom poduhvatu. Predviđamo da ćemo efikasno riješiti prioritete regije u pogledu ekonomskog razvoja, s ciljem da naše zemlje postanu konkurentnije, uz istovremeno približivanje članstvu u Evropskoj uniji (EU)”, rekao je on.

Glavni sekretar RCC-a Hido Biščević je kazao da će usvajanje najvažnijih ciljeva zahtijevati značajne napore i političku volju zemalja, kao i podršku međunarodne zajednice.

“Koristi su očigledne, jer je utvrđen koherentan i sveobuhvatan okvir za regionalnu saradnju, s jasnim pokazateljima za mjerenje napretka, identificirano je nekoliko ciljeva i mjera kako bi se pomoglo zemljama da učvrste reforme na dugoročnoj osnovi, a postavljena je i jasna platforma za interakciju s donatorima regiona, uz utvrđivanje potreba i praznina”, istakao je Biščević.

Integracija u EU

Ministarsku konferenciju organizirali su Odbor za ulaganja u jugoistočnoj Evropi RCC-a i Vlada Albanije, koja trenutno supredsjedava SEEIC-om.

Ministri su se obavezali da će jačati ekonomski i društveni razvoj Jugoistočne Evrope i brže integrirati regiju u EU.

Šef delegacije EU-a u Albaniji Ettore Sequi rekao je da Evropska komisija (EK) smatra Odbor RCC-a za ulaganja u jugoistočnoj Evropi vodećim regionalnim projektom.

“Ciljevi Jugoistočne Evrope predstavljaju prekretnicu na putu ka potpuno razvijenoj regionalnoj strategiji za integriran, pametan, održiv i inkluzivan rast u okviru dobrog upravljačkog okvira. EU u potpunosti podržava ove aktivnosti, koje će doprinijeti ispunjavanju ekonomskih kriterija za pristupanje EU”, naveo je on.

Ministri ekonomije pozvali su EU da podrži projekt “Jugoistočna Evropa 2020” u okviru procesa proširenja i zadužili RCC SEEIC da pripremi strategiju i akcioni plan projekta “Jugoistočna Evropa 2020”, koji će sadržavati uputstva za primjenu, navedeno je u saopćenju i istaknuto da će ovaj dokument biti usvojen na narednom ministarskom sastanku krajem 2013. godine.

Izvor: Agencije