Ministar traži genijalce za savjetnike

Međuresorna grupa treba izraditi sveobuhvatan nacionalni akcijski plan za izvršavanje obaveza (Arhiva)

Makedonski ministar zdravstva Nikola Todorov objavio je da traži sedam do 10 savjetnika koji moraju imati univerzitetsku diplomu, govoriti najmanje dva strana jezika i biti natprosječno inteligentni.

Ministar je objavio da kandidati moraju imati koeficijent inteligencije od najmanje 140, potvrđen od strane međunarodne organizacije za mjerenje inteligencije Mense.

Prosječni koeficijent inteligencije iznosi između 90 i 110, dok se ljudi koji imaju koeficijent inteligencije iznad 140 smatraju genijima.

Mjesečni honorar

Međutim, savjetnici bi za konsultacije jednom do dva puta mjesečno dobijali honorar između 3.000 i 5.000 denara (50-80 eura), piše agencija AP.

Ova američka agencija navodi da do sada zaposlenima u makedonskim javnim službama nije traženo da rade test inteligencije.

Ministar Todorov je ranije razljutio doktore koji rade u državnim ustanovama zahtjevom da budu plaćeni prema broju pacijenata koje prime.

Izvor: Agencije