Za ugrožene ekonomije 30 milijardi eura

Najveći udio u najavljenom paketu imat će EIB, koji je najavio 20 milijardi eura (AP)

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Svjetska banka (SB) i Evropska investicijska banka (EIB) najavile su 30 milijardi eura pomoći za oporavak ekonomija i rast u srednjoj i Jugoistočnoj Evropi, u kontekstu nastavljene krize u eurozoni, saopćile su u četvrtak ove institucije.

Kako bi ublažili negativni utjecaj krize u eurozoni na ekonomije u “novoj Evropi”, zajmodavci su najavili ukupno 30 milijardi eura podrške javnom i privatnom sektoru u toj regiji u 2013. i 2014. godini, uključujući infrastrukturu, ulaganja u preduzeća i finansijski sektor.

Pomoć je najavljena Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Estoniji, Makedoniji, Mađarskoj, Kosovu, Latviji, Litvaniji, Crnoj Gori, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji, prenosi AFP.

“Pažnja je usmjerena isključivo na probleme u zapadnoj Evropi, ali ne smiju se zanemariti ni opravdani zahtjevi ‘nove Evrope’, koja je stavila puno toga na kocku kako bi učestvovala u ekonomskoj i finansijskoj integraciji”, naglasio je predsjednik EBRD-a Suma Chakrabarti.

EIB ulaže najviše

“Nove članice Evropske unije (EU) i zemlje koje joj žele pristupiti, posebno one u južnoj i istočnoj Evropi, ponovo trpe zbog problema koje velikim dijelom nisu same skrivile”, upozorava on.

Inicijativa je skrojena po uzoru na sličan plan kojim su EIB, EBRD i SB 2009. i 2010. godine podržali ekonomije srednje Evrope, pogođene krizom likvidnosti, najavivši u početnoj fazi ukupno 24,5 milijardi eura pomoći.

Novi program će biti usredotočen na podržavanje programa restrukturiranja, konsolidacije i diversifikacije te jačanja dugoročne konkurentnosti ekonmija u regiji kroz dugoročne kredite i kupovinu vlasničkih udjela.

Najveći udio u najavljenom paketu imat će EIB, koji je najavio 20 milijardi eura, uglavnom kroz dugoročne kredite privatnom i javnom sektoru.

Dugoročna konurentnost

Prioritet će biti obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, inovacije i konvergentnost.

“EIB, kao banka EU, podržat će rast i zapošljavanje u regiji, imajući stalno na umu potrebu poboljšanja dugoročne konkurentnosti”, ističe predsjednik EIB-a Wolfgang Hoyer.

SB je najavila 6,5 milijardi eura.

“Aktuelna ekonomska i finansijska nestabilnost u Evropi nastavlja ugrožavati rast i radna mjesta, posebno u srednjoj i jugoistočnoj Evropi”, konstatirao je predsjednik SB-a Jim Yong Kim.

EBRD će finansirati paket sa četiri milijarde eura, u vidu kredita, ulaganja u vlasničke udjela i programa za finansiranje trgovine, usmjerenih na integraciju regije i ekonomski rast utemeljen na izvozu.

U EBRD-u napominju da će sredstva biti popraćena “dijalogom usmjerenim na restrukturiranje ekonomija, diversifikaciju i poboljšanje sistema upravljanja u preduzećima”.

Izvor: Agencije