U RS-u 21,4 posto djece živi u siromaštvu

Djeca koja žive u međugradskim i ruralnim područjima imaju veću vjerovatnoću da budu siromašna (EPA)

Prema podacima iz 2007. godine, prikupljenih anketom o potrošnji domaćinstava, u Republici Srpskoj (RS) je bilo 21,4 posto djece koja su živjela u siromašnim domaćinstvima, odnosno porodici čija je prosječna mjesečna potrošnja po članu bila niža od 201,07 konvertabilnih maraka (KM), što se smatra kao apsolutna linija siromaštva.

Navedeno je u to u biltenu koji je izradio Zavod za statistiku RS-a.

Prema relativnoj liniji siromaštva, na granici siromaštva živi 9,85 posto djece.

Entitetski statističari navode da, ako se kao prag siromaštva koristi relativna linija siromaštva, koja iznosi 350,21 KM mjesečno po odraslom ekvivalentu, stopa dječijeg siromaštva je 14,32 posto i ne odstupa mnogo od stope siromaštva svih pojedinaca, odnosno domaćinstava.

Prema relativnoj liniji siromaštva, na granici siromaštva živi 9,85 posto djece, prenosi Fena.

U biltenu Zavoda za statistiku se navodi da se analizom siromaštva, prema karakteristikama domaćinstava u kojima žive siromašna djeca, dobija jasnija slika o izloženosti siromaštvu.

Troje im više djece

Kao veoma ugrožene označene su porodice s troje i više djece, kao i one u kojima živi bar jedna osoba starija od 65 godina.
Stope i apsolutnog i relativnog dječijeg siromaštva su ipak najviše u domaćinstvima čiji je nosilac bez ikakvog obrazovanja i to, prema apsolutnoj liniji siromaštva  više od 50 posto, a prema relativnoj 33,7 posto, navode statističari u RS-u.


Na granici siromaštva 9,85 posto djece [EPA]

Na siromaštvo značajno utječe i nezaposlenost članova u domaćinstvu.

Veliki procenat siromašne djece živi u domaćinstvima čiji je nosilac nezaposlen, a naročito su ugrožena djeca koja žive u domaćinstvima u kojima nijedan odrasli član nije zaposlen.

Djeca koja žive u međugradskim i ruralnim područjima imaju, smatraju u statistici RS-a, veću vjerovatnoću da budu siromašna.

Dok je u gradskim naseljima, prema apsolutnoj liniji siromaštva, oko 14 posto djece siromašno, taj procenat doseže 25 posto u međugradskim i ruralnim naseljima.

Razvedeni, bez obrazovanja

Slična je situacija i kada se kao prag koristi relativna linija siromaštva, pa je u gradskim naseljima oko 10 posto siromašne djece, dok ih u ostalim naseljima živi više od 16 posto, navodi se u ovom biltenu.

Tvrdi se i da su najugroženija djeca koja žive u domaćinstvima s razvedenim/rastavljenim nosiocem, kao i onim koji nema nikakvo obrazovanje.

I starosna struktura članova domaćinstva značajno utječe na vjerovatnoću za pojavu dječijeg siromaštva.

Najveću vjerovatnoću da budu siromašna, i prema apsolutnoj i prema relativnoj liniji siromaštva, imaju djeca koja žive u porodici s još dvoje ili više djece, kao i djeca koja žive sa dva ili više članova koja imaju više od 65 godina.

I starosna struktura članova domaćinstva značajno utječe na vjerovatnoću za pojavu dječijeg siromaštva.

Djeca koja žive s muškim nosiocem domaćinstva imaju i preko dva puta veću vjerovatnoću da budu siromašna u odnosu na djecu koja žive u domaćinstvu čiji je nosilac žena, prema relativnoj liniji siromaštva, tvrde statističari u RS-u.

Izvor: Agencija