Hrvatska: Konsolidacija nema alternativu

Rohatinski: Za nas u HNB-u nema dileme - konsolidacija je nužnost (Pixsell)

Fiskalna konsolidacija nema alternativu, pitanje je samo koliko intenzivna, izjavio je guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Željko Rohatinski, koji se zalaže za snažniju konsolidaciju, koja podrazumjeva smanjenje tekućih budžetskih rashoda u 2012. godini zam 1,25 milijardi eura.

“Za nas u HNB-u nema dileme – konsolidacija je nužnost”, kazao je on na konferenciji za novinare u Zagrebu, prenosi Hina.

Upozorava da će, nastavili se kao do sada, za dvije-tri godine fiskalni deficit skočiti sa 6 posto na više od 7,5 posto bruto društvenog proizvoda (BDP), javni dug bi u 2014. godine premašio 75 posto BDP-a, rezultat bi bio rušenje kreditnog rejtinga i nemogućnost vanjskog zaduživanja po relativno prihvatljivim razinama, gubitak devizni rezervi i duga recesija.

Nastavili se kao do sada, za dvije-tri godine fiskalni deficit će skočiti sa 6 posto na više od 7,5 posto BDP-a, javni dug bi u 2014. godine premašio 75 posto BDP-a

“To već sliči na grčki scenarij, iako na nešto nižim razinama. To je opcija koju uopće ne uzimamo u obzir”, rekao je Rohatinski.

Dva moguća scenarija

Opširno je predstavio dva moguća scenarija fiskalne konsolidacije – minimalna i snažnija fiskalna prilagođavanja.


Trškovi se moraju smanjiti [Pixsell]

Prvi se temelji na primjeni Zakona o fiskalnoj odgovornosti i smanjenju budžetskih rashoda za oko 1 posto BDP-a godišnje, odnosno smanjenju tekućih rashoda za oko 850 miliona eura u 2012. godini.

No, fiskalna konsolidacija u tom scenariju bi bila skromna, to možda ne bi bilo dovoljno za održanje rejtinga.

Scenarij snažnijeg fiskalnog prilagođavanja predviđa smanjenje rashoda opće države u idućoj godini za 1,5 posto BDP-a, a da bi se to moglo učiniti potrebno je tekuće rashode smanjiti za 1,25 milijardi eura u idućoj godini.

“To je naš stav. Kada ćemo razgovarati s vladom, otvoreno ćemo ga iznijeti”, rekao je Rohatinski na upit da li će se središnja banka i u razgovorima s novom vladom zalagati za snažniju fiskalnu konsolidaciju.

Sve ovo ukazuje da će 2012. godina biti jako teška i uopće se ne očekuje bilo kakav rast BDP-a, čak je vjerovatnije njegovo smanjenje, ističe guverner.

Izvor: Agencije