Crna Gora: Prosječna zarada u oktobru 720 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa, prema podacima Uprave za statistiku, iznosila je 720 eura i bila je 0,3 posto veća u odnosu na septembar.

Prosječna neto zarada u oktobru u Crnoj Gori je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 34,8 posto (Reuters)

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori u oktobru je, prema podacima Uprave za statistiku (MONSTAT), iznosila 720 eura i bila je za 0,3 posto veća u odnosu na septembar.

Prosječna neto zarada u oktobru je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla za 34,8 posto.

Prosječna bruto zarada u oktobru je iznosila 891 euro, prenosi Anadolija.

Pad realne zarade 1,1 posto

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru u odnosu na septembar porasle 1,4 posto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 1,1 posto”, navodi se u saopćenju.

Prosječne neto zarade u oktobru su u odnosu na septembar porasle u sektorima poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3,1 posto, informiranje i komunikacije 1,5 posto, prerađivačka industrija 1,4 posto, građevinarstvo 1,2 posto.

Pad prosječne neto zarade u oktobru je u odnosu na septembar zabilježen u sektorima poslovanje nekretninama 7,6 posto, snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1,3 posto, snabdijevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 1,2 posto.

Izvor: Agencije