Povećana trgovina djecom na Zapadnom Balkanu tokom pandemije

Hiljade pojedinaca su žrtve trgovine ljudima godišnje, a pandemija COVID-19 dodatno je pojačala rizik od viktimizacije i eksploatacije, kažu iz Evropske komisije.

Na području Zapadnog Balkana se djecom trguje u različite svrhe (Getty Images)

Trgovina djecom na području Zapadnog Balkana povećala se u vrijeme krize COVID-19, a u suzbijanju ove pojave nisu pomogla nova zakonska rješenja, niti praktično poduzete mjere, upozoreno je u srijedu na konferenciji koju su zajednički organizirali EU i Vijeće Evrope.

“Pandemija COVID-19 učinila je djecu još osjetljivijom u trgovini ljudima, zbog rastuće ekonomske nesigurnosti, nezaposlenosti i ograničenja kretanja”, navedeno je prvog dana dvodnevne regionalne konferencije “Zajedničko djelovanje u susret krizi: Zaštita djece od trgovine i eksploatacije na zapadnom Balkanu” u Sarajevu, koja je okupila više od 130 sudionika iz regije.

Pritom je istaknuto da trgovina djecom u regiji Zapadnog Balkana i dalje raste, uprkos brojnim zakonodavnim i praktičnim mjerama poduzetim tokom godina, prenosi Hina.

Zamjenica voditelja Odjela za politiku organiziranog kriminala i droga iz Evropske komisije naglasila je da je sprečavanje i suzbijanje trgovine djecom jedan od prioriteta Evropske komisije.

Trgovina djecom u različite svrhe

“Hiljade pojedinaca su žrtve trgovine ljudima godišnje, a pandemija COVID-19 dodatno je pojačala rizik od viktimizacije i eksploatacije. Uprkos svim našim naporima, još uvijek postoje značajni nedostaci”, rekla je ona.

Navela je da je Evropska komisija usvojila novu strategiju protiv trgovine ljudima utvrđujući širok spektar akcija kojima se osigurava da počinitelji budu izvedeni pred lice pravde, a da žrtve dobiju potrebnu zaštitu i podršku.

Na konferenciji je rečeno da se s područja Zapadnog Balkana djecom trguje u različite svrhe – od seksualnog iskorištavanja, uključujući proizvodnju i distribuciju materijala za seksualno zlostavljanje djece, zatim prisilnog sklapanja brakova, radnog iskorištavanja, prisilnog prosjačenja ili prisilnog uključivanja u kriminalne poslove.

Izvršna sekretarica Konvencije Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudima Petya Nestorova rekla je da bi mjere za suzbijanje trgovine ljudima trebale biti “integrirane u opći sistem zaštite djece, okupljajući socijalne, zdravstvene i obrazovne službe”.

Izvor: Agencije