Vizualizacija Kur'ana

Kur'an je centralni vjerski tekst u islamu, za koji muslimani vjeruju da je Božija riječ objavljena kao vodilja za čovječanstvo.

(Al Jazeera)
(Al Jazeera)

Kur'an je centralni vjerski tekst u islamu, za koji muslimani vjeruju da je Božija riječ objavljena kao vodilja za čovječanstvo.

Kur'an je centralni vjerski tekst u islamu. Muslimani vjeruju da je Kur'an Božija objava, poslana preko meleka (anđela) Džibrila poslaniku Muhammedu tokom perioda od 23 godine.

Kur'an je objavljen na arapskom i sastoji se od: 30 džuzeva (dijelova), 114 sura (poglavlja), 6236 ajeta (stavaka) i 77.432 riječi.

Prvi ajet u Kur'anu u prevodu glasi: "Čitaj u ime Gospodara tvoga koji stvara..." [El-Alek - Ugrušak: 1]

Muslimani se podstiču da stalno čitaju i uče napamet Kur'an koji je sačuvan u originalnom obliku od objavljivanja prije više od 1400 godina.

Među najstarijim kur'anskim rukopisima su Kur'an iz Sanaae i Kur'an s Univeziteta u Birminghamu, oba iz 7. stoljeća.

(Al Jazeera)
Izvor: Al Jazeera