Mapa: Koliko ljudi živi u riziku od siromaštva

Više od petine stanovništva u Evropskoj uniji je u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti; na Balkanu je taj prosjek dosta lošiji.

(Al Jazeera)

Više od petine stanovništva u Evropskoj uniji je u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, pokazuju podaci Eurostata.

To se odnosi na pojedince koji žive u domaćinstvima koja su suočena sa najmanje jednom od tri rizika siromaštva ili isključenosti: siromaštvo u prihodima, teška materijalna i socijalna uskraćenost i/ili život u domaćinstvu sa veoma niskim intenzitetom rada (gdje odrasli rade sa manje od 20 posto svog potencijala tokom jedne godine).

Pretvorimo li postotke u brojke, to znači da u EU u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti živi 95,4 miliona ljudi.

Ipak, pogled na pojedinačne države daje uvid da postoje velike razlike. Tako je najveći postotak stanovništva u riziku unutar Evropske unije zabilježen u Rumuniji (34 posto), Bugarskoj (32 posto), Grčkoj i Španiji (26 posto).

Najmanji postotak stanovništva u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti zabilježen je u Češkoj (12 posto), Sloveniji (13 posto) i Poljskoj (16 posto). Na Islandu je 11,3 posto stanovništva od siromaštva ili socijalne isključenosti, ali posljednji podaci su iz 2018. godine.

U Albaniji gotovo pola stanovništva u riziku od siromaštva

Uvid u posljednje dostupne podatke za države van EU otkriva da je regija daleko ispod prosjeka EU-a.

U Srbiji je 28 posto stanovništva u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, u Sjevernoj Makedoniji 33 posto, a Crnoj Gori 39. U Albaniji je gotovo polovica stanovništva u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti – 46,2 posto.

Podaci za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo nisu dostupni u bazi Eurostata.

Izvor: Al Jazeera