Mapa: Prava radnika u svijetu i regiji

U zemljama regije najlošije rangirana je Srbija, gdje dolazi do ‘redovnih kršenja prava’; najbolje su rangirane Hrvatska i Crna Gora.

(AFP / Al Jazeera)

Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) u svom Indeksu prava bilježi kršenja međunarodno priznatih prava radnika od strane vlada i poslodavaca.

Na osnovu zabilježenog stanja svaka država se rangira na skali od 1 (sporadična kršenja prava) do 5+ (bez garancije prava zbog raspada pravne države).

U izvještaju za proteklu godinu se navodi da je povećan broj država koje su radnicima onemogućile pristup ili osnivanje sindikata, više je država u kojima su radnici bili izloženi fizičkom nasilju, a u 87 posto država prekršilo je pravo radnika na štrajk.

Sindikalci su ubijani u 13 država: Bangladešu, Kolumbiji, Ekvadoru, Esvatiniju, Gvatemali, Haitiju, Indiji, Iraku, Italiji, Lesotu, Mjanmaru, Filipinima i Južnoafričkoj Republici.

Deset najgorih država za radnike u 2022. godini bile su: Bangladeš, Bjelorusija, Brazil, Kolumbija, Egipat, Esvatini, Gvatemala, Mijanmar, Filipini i Turska, navodi se u izvještaju.

Skor se pogoršao za Armeniju, Australiju, Burkinu Faso, Gvineju, Jamajku, Lesoto, Nizozemsku, Tunis i Urugvaj. Afganistan je sada u kategoriji 5+.

Skor su popravile tri države: El Salvador, Niger i Saudijska Arabija.

Bliski istok i Sjeverna Afrika dvije su najgore regije po pitanju prava radnika.

Situacija u regiji

Što se tiče država regije, Srbija je najlošije rangirana i spada u kategoriju 4 koja podrazumijeva „sistematsko kršenje prava“, a ističe se kompanija Fiat Plastik zbog otpuštanja radnika koji su učestvovali u štrajku.

Albanija, Bosna i Hercegovina te Sjeverna Makedonija uvrštene su u kategoriju 3 prema kojoj je dolazilo do „redovnih kršenja prava“.

U izvještaju za Albaniju se osuđuje postupanje menadžmenta Međunarodnog aerodroma sa uposlenicima. „Umjesto dijaloga sa sindikatima, uprava je jednostrano smanjila plate radnicima i pribjegla maltretiranju i zastrašivanju članova sindikata i radnika,“ stoji u izvještaju. Takođe se ističe i kompanija Kerum International koja je otpustila radnike zbog učešća u štrajku.

Za Bosnu i Hercegovinu se ističe Elektroprivreda BiH i njeno postupanje prema rudarima sedam rudnika.

Nastavak diskriminacije prema Konfederaciji slobodnih sindikata od strane državnih zvaničnika i institucija izdvojeno je u dijelu izvještaja koji se odnosi na Sjevernu Makedoniju.

Najbolje rangirane su Hrvatska i Crna Gora. Nalaze se u kategoriji 2 gdje se navodi da je došlo do „ponovljenih kršenja prava“.

Prekršaj prava radnika u Hrvatskoj se veže uz dvije turske kompanije (Cengiz İnsaat i CI-AY Muhendislik) koje su bile angažovane na rekonstrukciji dijela željezničke pruge. Tvrdoglavo su izbjegavali pozive SGH-a, podružnice Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u građevinskom sektoru, da primjene kolektivni dogovor za radnike, stoji u izvještaju. Radnici su, nakon što su upućeni u svoja prava, prijavili kršenja istih. Odmah nakon toga 17 radnika dobilo je SMS poruku u kojoj su obavješteni da su otpušteni.

Izvor: Al Jazeera