Infografika: Rapidan rast svjetske populacije

Više od polovice od osam milijardi ljudi živi u svega sedam država; Kini, Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Pakistanu, Nigeriji i Brazilu.

Kina će u 2022. još uvijek biti najmnogoljudnija zemlja, a iduće godine se očekuje da će je preteći Indija (AFP/Al Jazeera)

Ujedinjeni narodi procjenjuju da će svijet od 15. novembra imati osam milijardi stanovnika.

Više od polovice živi u svega sedam država; to su Kina, Indija, Sjedinjene Američke Države, Pakistan, Nigerija i Brazil.

I dok će Kina još uvijek biti najmnogoljudnija zemlja na planeti, u 2023. godini se očekuje da će je preteći Indija.

(Al Jazeera)

Kina će 15. novembra imati 1,45 milijardi stanovnika, a Indija 1,4 milijarde.

Sjedinjene Američke Države će imati 335 miliona, Indonezija 279 miliona, Pakistan 230 miliona, Nigerija 217 miliona, a Brazil 215 miliona stanovnika.

Brojke kroz historiju

Pogled u historiju pokazuje kako je broj stanovnika rapidno rastao.

Tako je 1804. godine na planeti Zemlji živjelo milijardu ljudi.

Trebalo je proći više od 120 godina da ta brojka naraste na dvije milijarde ljudi, da bi onda krenuo brži rast stanovništva.

(Al Jazeera)

Svijet je do brojke od tri milijarde stanovnika došao 1960. godine, do četiri milijarde 1974. godine, do pet milijardi 1987. godine, a 1999. godine na planeti Zemlji je živjelo šest milijardi ljudi.

Svijet je 2011. godine došao do brojke od sedam milijardi stanovnika, a 15. novembra 2022. godine će dostići cifru od osam milijardi.

Prognoze UN-a pokazuju da će 2030. godine na svijetu živjeti 8,5 milijardi ljudi, a 2050. godine 9,7 milijardi, nakon čega će rast usporiti, da bi 2100. godine na svijetu bilo 10,4 milijardi stanovnika.

Izvor: Al Jazeera