Infografika: Zbog kojih ratova Amerikanci najviše žale

Anketa YouGova otkriva šta Amerikanci misle o slanju vojnika u ratove – od Prvog svjetskog do rata u Iraku.

Rat u Iraku se u većoj mjeri smatra pogreškom, iako postoje različiti stavovi s obzirom na stranačku opredjeljenost (Reuters)

U aneketi YouGov-a Amerikanci su se osvrnuli na ratnu prošlost svoje države i odgovarali na pitanje: „Da li mislite da su Sjedinjene Američke Države pogriješile slanjem vojnika u navedene ratove?“

Ponuđeni su Prvi i Drugi svjetski rat, Korejski, Vijetnamski, Zaljevski rat (Operacija Pustinjska oluja), rat u Afganistanu i rat u Iraku.

Gotovo polovica ispitanih (48 posto) misli da je bila greška slati vojsku u Vijetnam, 28 posto smatra da to nije bila greška, dok 25 posto nisu sigurni je li bila greška. Amerikanci stariji od 65 godina su u većoj mjeri imali izraženo mišljenje o učešću u ovom ratu – tri od pet (61 posto) Amerikanaca starijih od 65 godina smatra da je rat u Vijetnamu bio greška, dok je njjih samo 14 posto odgovorilo sa „nisam siguran(na)”.

Četvrtina ili više ispitanih nema stava o Korejskom ratu, i tu stariji u većoj mjeri imaju izražen stav.

Podijeljeni stavovi o ratu u Afganistanu

Rat u Iraku se u većoj mjeri smatra pogreškom, iako postoje različiti stavovi s obzirom na stranačku opredjeljenost. Demokrate smatraju rat u Iraku greškom – 52 posto naspram 27 posto, dok kod republikanaca većina smatra da to nije bila greška (43 naspram 37 posto).

Stavovi o ratu u Afganistanu su gotovo podjednako podijeljeni, iako su i tu primjetne razlike s obzirom na stranačku opredjeljenost. Demokrate slanje trupa u Afganistan većinom smatraju greškom – 43 naspram 34 posto, dok kod republikanaca nešto više (48 posto) vjeruje da ta intervencija nije bila greška, a za 34 posto jeste. Posljednje ankete pokazuju da je Bidenova odluka o povlačenju američkih trupa iz Afganistana popularna – podržava je 55 posto Amerikanaca, dok je 22 posto protiv.

Istraživanje je pokazalo i da će vojni veterani jednako vjerovatno kao i ostali ove ratove smatrati pogreškom, dok je među ispitannima koji poznaju nekog koje poginuo u vojnoj službi vjerovatnije protivljenje učešću u nekom od ponuđenih ratova. Više od polovice ispitanih (53 posto) koji su poznavali nekog ko je izgubio život služeći vojsku, smatraju rat u Vijetnamu greškom, 48 posto smatra rat u Iraku greškom, a 40 posto iz te grupe ispitanih smatra intervenciju u Afganistnu greškom.

Pozitivni pogledi na učešće u Prvom i Drugom svjetskom ratu

Ipak, rezultati ankete pokazuju da neke američke vojne intervencije nisu većinski ocijenjene greškom. Više od dvije trećine Amerikanaca (68 posto) smatra da vojno učešće u Drugom svjetskom ratu nije bilo greška, dok 61 posto isto misli i o učešću u Prvom svjetskom ratu.

Većina Amerikanca i učešće u Korejskom ratu ne smatra greškom (44 posto kaže da nije bila greška, dok 26 posto kaže da jeste).

Za 45 posto ispitanih Zaljevski rat, poznat i kao „Operacija Pustinjska oluja“ nije bila greška, dok 30 posto isptitanih smatra da jeste.

YouGov je u anketi koristio nacionalno reprezentativni uzorak od 1500 odraslih građana SAD-a, a anketiranje je provedeno online od 22-25. maja 2021.

Izvor: Al Jazeera

Pregled vijesti, tema, mišljenja, blogova sa Balkana i iz svijeta u samo jednom kliku
Pročitajte sada