Infografika: Države s najviše žena u nacionalnom parlamentu

Sjeverna Makedonija i Srbija predvode regiju na svjetskoj listi i dijele 29. poziciju sa 39,2 posto žena u parlamentu.

Globalni prosjek učešća žena u parlamentu je 25,5 posto (Reuters)

Ruanda je uvjerljivo na prvom mjestu u svijetu po zastupljenosti žena u parlamentu, pokazuju podaci koje je prezentirala Inetrparlamentarna unija (IPU). Stravičan genocid 1994. godine ostavio je ovu zemlju sa populacijom koju čini 60 do 70 posto žena, većinom neobrazovanih i nepripremljenih za poslove izvan kuće. Ruanda je bila primorana izvršiti sveobuhvatne promjene i otvoriti zajednicu za žene, što je predviđalo i usvajanje kvote prema kojoj žene zauzimaju najmanje 30 posto političkih funkcija.

Kuba je na drugom mjestu sa 53,4 posto, dok su na trećem mjestu Ujedinjeni Arapski Emirati, gdje polovinu Federalnog nacionalnog vijeća čine žene.

Iako je učešće žena u 117. sazivu Kongresa doseglo najviši nivo u historiji Sjedinjenih Američkih Država, ova država zaostaje za mnogima i sa 27,3 posto žena u predstavničkom domu zauzima 67. mjesto u svijetu.

Sjeverna Makedonija i Srbija predvode regiju na svjetskoj listi i dijele 29. poziciju sa 39,2 posto žena u parlamentu.

Izvor: Al Jazeera