Infografika: Koje države još uvijek imaju smrtnu kaznu?

Pet različitih metoda izvršenja korišteno je u 2020. Najčešće metode bile su vješanje i strijeljanje, koje su korištene u 15 različitih zemalja.

Prema izvještaju Amnesty Internationala o smrtnoj kazni za 2020. godinu, više od dvije trećine svijeta ukinulo je smrtnu kaznu u zakonu ili praksi.

Ukupno 108 zemalja potpuno je ukinulo smrtnu kaznu za sve zločine, 28 zemalja je faktički ukinulo smrtnu kaznu tako što niti jednu nije izvršilo u posljednjih 10 godina, dok je 55 zemalja zadržalo smrtnu kaznu za opći kriminalitet.

Pogubljenja i kazne u 2020.

Najmanje 483 osobe su pogubljene 2020. godine, što je najniža brojka koju je Amnesty International zabilježio u posljednjoj deceniji. Broj egzekucija u 2020. smanjen je za 26 posto u odnosu na 2019. godinu, kada je registrirano njih 657, i za 70 posto u odnosu na najveći broj pogubljenja, njih 1.634, koje su prijavile međunarodne grupa za ljudska prava 2015. godine.

Četiri zemlje – Iran (najmanje 246), Egipat (najmanje 107), Irak (najmanje 45) i Saudijska Arabija (27) – izvršile su 88 posto svih poznatih pogubljenja 2020.

Zabilježeni globalni zbir ne uključuje hiljade pogubljenja za koja Amnesty International vjeruje da su izvršena u Kini, gdje su podaci o smrtnoj kazni klasificirani kao državna tajna.

Amnesty International je zabilježio da je 16 žena među 483 osobe za koje se zna da su pogubljene 2020. Cornell Centar za smrtnu kaznu u svijetu procjenjuje da je najmanje 800 žena osuđeno na smrt širom svijeta.

Načini izvršenja po zemljama u 2020.

Pet različitih metoda izvršenja korišteno je 2020. Najčešće metode bile su vješanje i strijeljanje, koje su korištene u 15 različitih zemalja.

Smrtonosna injekcija je najčešće korištena metoda pogubljenja u Sjedinjenim Američkim Državama, ali neke države odobravaju i druge metode, uključujući električni udar, plinsku komoru, vješanje i streljački vod. Odrubljivanje glave mačem je prevladavajući oblik pogubljenja u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: Al Jazeera