Infografika: Moć fizičke distance

Socijalna ili fizička distanca je jedna od ključnih mjera u borbi protiv širenja infektivnih bolesti kao što je COVID-19.

Koliko može biti efektivna ako se ispravno provodi, najbolje ilustruju grafički prikazani matematički proračuni koje je napravio Signer Laboratory – laboratorija za istraživanje matičnih ćelija pri Univerzitetu Kalifornija San Diego.

Efekti fizičkog distanciranja najbolje su vidljivi ako se pogleda period od 30 dana.

Tako će osoba koja ne primjenjuje mjere fizičkog distanciranja, za 30 dana u prosjeku inficirati 406 ljudi.

Osoba koja se fizičke interakcije smanji za 50 posto zarazit će u prosjeku 15 ljudi, dok će osoba koja fizičke nterakcije smanji za 75 posto – za 30 dana u prosjeku zaraziti 2,5 osoba.