Mapa najmasovnijih protesta u svijetu

Izvor: Al Jazeera i agencije