Infografika: Najveće ekonomije svijeta

Do 2030. očekuje se da Indija preuzme drugo mjesto od SAD-a (EPA)

Gledajući na globalni bruto društveni proizvod (BDP), usklađen s paritetom kupovne moći, Kina je najveća ekonomija svijeta s BDP-om većim od 25.000 milijardi američkih dolara. Međunarodni monetani fond (MMF) projicirao je rast kineske ekonomije u 2019. godini za 6,3 posto, dok Sjedinjene Američke Države, koje zauzimaju drugo mjesto sa BDP-om većim od 20.000 milijardi dolara, imaju projicirani rast od 2,3 posto.

Azijske zemlje, među deset najboljih ekonomija svijeta, imaju najbolja predviđanja rasta, uprkos usporavanju globalne ekonomije. Evropske ekonomije, kao što su Italija i Njemačka, bore se da održe ekonomski rast, a istu sudbinu u Aziji dijeli industrijalizirani Japan.

Prema procjenama MMF-a Kina i SAD će ostati na vrhu do 2024. godine, dok bi Indonezija trebala da pretekne Njemačku. Do 2030. očekuje se da Indija preuzme drugo mjesto od SAD-a. Do tada se očekuje i da Kina bude najveća ekonomija svijeta i po nominalnom BDP-u, i to mjesto preuzme od SAD-a.

Najveći BDP u regiji (61,25 miliona dolara) ima Hrvatska, ali i najmanji predviđeni rast (2,6 posto). Procjenjuje se da bi Kosovo, koje ima najmanji BDP po stanovniku u regiji, trebalo imati najveći ekonomski rast u 2019.

Izvor: MMF