Mapa: Gdje ljudi ne mogu priuštiti sedmicu godišnjeg

Prema istraživanju Eurostata, trećina populacije Evropske unije (32,9 posto) sebi ne može priuštiti godišnji odmor u inostranstvu. Nešto veći postotak domaćinstava sa malom djecom (34,6 posto) od onih koji ih nemaju (31,3 posto) nalaze se u toj situaciji.

Najbolja je situacija u Norveškoj, gdje samo šest posto stanovništva ne može priuštiti jednosedmični godišnji odmor u inostranstvu.  Iza Norveške nalazi se Švedska sa 8,2 posto, zatim Švicarska sa 8,9 posto u 2016. godini.

Od članica Evropske unije, najgora je situacija u Rumuniji – dvije trećine Rumuna ne može priuštiti sedmodnevni godišnji odmor u inostranstvu. Iza Rumunije u EU nalazi se Hrvatska, gdje 61,2 posto ne može priuštiti takav odmor.

Makedonija i Srbija na dnu liste

Općenito, postotak onih koji ne mogu priuštiti sedmodnevni godišnji odmor u inostranstvu u zemljama Evropske unije je u padu – 2011. prosjek je bio 38 posto, dok je 2016. na 32,9 posto.

U Turskoj (posljednji dostupni podaci za 2015. godinu) čak 71,5 posto stanovništva nema novca za sedmodnevni godišnji odmor u inostranstvu. Makedonija i Srbija, koje su takođe obuhvaćene istraživanjem, nalaze se na dnu liste.  Više od trećine Makedonaca (65,3 posto) ne može priuštiti ovakav godišnji odmor, a u Srbiji 62,8 posto.

U mapi u nastavku istražite detaljnije.

Izvor: Eurostat