Mapa: Zemlje s najviše aplikacija za azil

Već četvrtu godinu zaredom Njemačka je država s najviše aplikacija za azil. Sa 722.000 prvih aplikacija, na samu Njemačku otpada 46 procenata svih aplikacija u zemljama članicama OECD-a (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj), a dvije trećine azilanata dolaze iz tri države: Sirija (37 posto), Afganistan (18 posto) i Irak (13 posto).

Prošla godina bila je i rekordna za Njemačku po broju zahtjeva za azil, ali je većina azilanata stigla 2015. godine u izbjegličkom valu s Bliskog istoka. Sistem preregistracije pokazao je da je u 2016. godini u Njemačku stiglo 320.000 tražilaca azila, koji su smješteni u prihvatne centre, u odnosu na 2015. kada ih je stiglo 1,1 milion.

Na listi nakon Njemačke su Sjedinjene Američke Države (260.000 prvih aplikacija), Italija (120.000), Francuska i Turska (80.000).

U 2016. godini primjetan je pad u broju prvih aplikacija za azil iz zemalja regije. Broj aplikacija iz Srbije i sa Kosova desetorostruko je smanjen, dok je broj onih koji stižu iz Albanije smanjen za 65 posto.

Iako u većini evropskih država preovladavaju azilanti iz Sirije, Afganistana, Iraka u nekim državama situacija je potpuno drugačija. U Italiji je većina aplikanata iz Subsaharske Afrike, iz zemalja kao što su Nigerija i Gambija. Sudan je najčešća zemlja porijekla onih koji azil traže u Francuskoj, a Iran u Velikoj Britaniji.

Neevropske zemlje nisu pogođene valom aplikanata iz zemalja Bliskog Istoka. U SAD većina aplikanata za azil stiže iz Latinske Amerike, dok je u Kanadi najviše onih iz Nigerije i Kine.

Njemačka je na prvom mjestu i po broju zahtjeva na milion stanovnika (9.000), za njima su Austrija i Grčka (više od 4.500). Nasuprot je Velika Britanija s 600 aplikacija za azil na milion stanovnika i Japan s manje od 100.

Izvor: OECD


Povezane

Nakon turbulentne godine na Balkanu, na skali mira najviše je napredovalo Kosovo, a nazadovala Bosna i Hercegovina.

10 Jun 2017
Više iz rubrike Interaktivno
POPULARNO