Mapa: Koja država ima najveći javni dug

Popis država po javnom dugu daje uvid u dug država u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP). Kako bi se upordile kvote zaduženosti različitih država, moraju se u obzir uzeti različite veličine nacionalnih ekonomija te se stoga ukupni dug gleda u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP).

U 2017. godini, najviši nacionalni dug imao je Japan i iznosio je 223,8 posto BDP-a. To znači da bi cjelokupna ekonomija morala raditi 2,23 godina, da bi u potpunosti mogla isplatiti državni dug kreditorima japanske države. Tu nisu uračunate eventualne kamate.

Na drugom mjestu nalazi se Grčka sa nacionalnim dugom koji čini 180 posto BDP-a. Grčku slijede Liban, Jemen, Italija i Portugal.

Hrvatska i Slovenija najzaduženije u regiji

Dvije države koje namaju javni dug su Makao i Istočni Timor. Bruneji imaju nacionalni dug kojeg čini 3,1 posto BDP-a, Libija 5,1 posto a Afganistan 8,3 posto. Ruski nacionalni dug iznosi 11,8 posto BDP-a iranski 14,2 posto.

U državama uže regije najveći javni dug imaju članice Evropske unije – Slovenija i Hrvatska. Hrvatski javni dug čini 81,5 posto BDP-a a slovenski 78,6 posto. Najniži imaju Kosovo – 20,6 posto BDP-a i Bosna i Hercegovina – 43,2 posto BDP-a.

Prosječni dug članica Evropske unije u 2018. godini činio je oko 81 posto ukupnog BDP-a. Ta brojka ipak prikriva veliku razliku među državama članicama. Uz već pomenuti grčki javni dug, Italija, Portugal, Kipar i Belgija takođe imaju javni dug veći od BDP-a.