Interaktivno: U kojim zemljama ima najviše oružja

Priredio: Edah Henić

Nakon tragedije u Žitištu kod Zrenjanina u kojoj je stradalo pet a ranjeno 20 osoba, vrh Srbije poziva na legalizaciju oružja i najavljuje oštrije krivične mjere.

Čak 95 posto zločina počini se nelegalnim oružjem a o njihovom broju ne postoje pouzdani podaci, samo procjene.

Većina vatrenog oružja u svijetu je u privatnom vlasništvu. Prema nalazima sveobuhvatnog Istraživanja streljačkog naoružanja (Small Arms Survey) iz 2007. godine, od 875 miliona komada vatrenog oružja, na privatno civilno vlasništvo otpada čak 650 miliona.

Termin civilnog vatrenog oružja se ne odnosi samo na legalno vlasništvo već na stvarno vlasništvo. Najviše oružja u privatnom vlasništvu posjeduju Amerikanci, gdje u prosjeku devet od deset Amerikanaca posjeduje neko vatreno oružje. Prema ovoj statistici Tunižani posjeduju najmanje oružja – samo 0,1 od 100 stanovnika, ili svega 9.000 komada vatrenog oružja u cijeloj zemlji.

Balkan kao ‘bure baruta’?

Ako pogledamo kakva je situacija među zemljama regije, vidimo da državljani Srbije posjeduju najviše oružja, gdje je skoro 40 od 100 stanovnika posjedovalo vatreno oružje u 2007. godini. Zastupljenost civilnog vatrenog oružja bila je najmanja u Albaniji.

Uporedimo li to sa dostupnim podacima o broju ubistava sa vatrenim oružjem, onda vidimo da ove dvije kategorije nisu u direktnoj korelaciji. Albanija prednjači u ovoj statistici, gdje je u trenutku provođenja ankete zabilježeno 56 ubistava vatrenim oružjem. Slijedi je Srbija sa 45 ubistava, dok je najmanje ubistava (17) zabilježeno u Hrvatskoj.

Iako se u samom izvještaju naglašava da je praktično nemoguće utvrditi tačan broj komada oružja u svijetu, postoji nekoliko izvora iz kojih su prikupljani podaci, kako bi oni bili što pouzdaniji. To su: podaci o broju registrovanog vatrenog oružja, procjene stručnjaka, ankete, razni pokazatelji kao što su BDP i analogne usporedbe država.

U nastavku donosimo pregled zemalja čiji državljani posjeduju najviše oružja kao i odnos tog broja sa stopom ubistava iz vatrenog oružja iz UNODC-eve statistike.

 

ZA VIŠE INFORMACIJA PREĐITE MIŠEM PREKO ZEMLJE
NAPOMENA: Istraživanje streljačkog naoružanja izračunava količinu oružja na 100 stanovnika i ukupan broj civilnog naoružanja uzimajući prosjek brojeva iz više izvora.
Posljednje dostupni podaci su iz 2007. godine. Podaci UNODC-a o ubistvima su iz 2010. i 2009. godine, u zavisnosti od zemlje.

Izvori: UNODC, Small Arms Survey, Guardian, Washington Post, Agencije


Povezane

Više iz rubrike Interaktivno
POPULARNO