Infografika: Sukobi zaustavili obrazovanje

Priredio: Fahrudin Smailović

Izvor: Al Jazeera