Mapa: Moderno ropstvo u svijetu

Priredio: Edah Henić

Indeks globalnog ropstva (Global Slavery Index) jedinstveni je izvještaj Walk Free fondacije, organizacije za zaštitu ljudskih prava koja donosi pregled zastupljenosti modernog ropstva 167 zemalja svijeta.

Posljednji objavljeni indeks iz 2014. godine donosi pregled zastupljenosti modernog ropstva 167 zemalja svijeta.

Šta je moderno ropstvo?

Postoje različite terminologije da bi se opisali moderni oblici ropstva – one uključuju i klasično značenje ropstva, ali i novije koncepte, kao što su trgovina ljudima, prisilni rad, “robovanje” dugovima, prisilni i servilni brakovi, kao i prodaja i iskorištavanja djece.

Sve nabrojane kriminalne aktivnosti imaju zajedničke osobine.

Termin modernog ropstva korišten u ovom izvještaju se odnosi na pojavu kada jedna osoba posjeduje i upravlja drugom osobom na način koji je značajno liši njenih individualnih sloboda, s namjerom eksploatacije te osobe iskorištavanjem, upravljanjem, profitom, transferom ili uklanjanjem.

Zemlje Balkana u sredini

Deset zemalja s najvećim postotkom stanovništva u modernom ropstvu su: Mauritanija, Uzbekistan, Haiti, Katar, Indija, Pakistan, Demokratska Republika Kongo, Sudan, Sirija i Centralnoafrička Republika.

Najbolje rangirane, odnosno zemlje u kojima je moderno ropstvo najmanje zastupljeno, su Island, Irska, Luksemburg, Novi Zeland i Norveška.

Zemlje regije s postotkom stanovništva u modernom ropstvu od 0,36 posto nalaze se u sredini rang-liste.

U interaktivnoj mapi pogledajte gdje je najviše zastupljeno moderno ropstvo…

Napomena: Rangirano od 1 – najveći postotak modernog ropstva do 167 – najmanji postotak modernog ropstva

Izvor: Global Slavery Index  2014


Povezane

Detaljan pregled mirovnih misija UN-a u svijetu prikazuje gdje i kako se troši njihov budžet od 8,2 milijardi dolara.

11 Mar 2016
Više iz rubrike Interaktivno
POPULARNO