Preporuka za planinarski vikend: Čabulja, kameno srce Hercegovine

Čabulja je predstavnica dinarske plastike, sa golom vršnom površi i lijepim razgledima.

Na vrhove Čabulje se ponajviše vrijedi popeti radi fantastičnog pogleda na dolinu Drežnicu (Ustupljeno Al Jazeeri)

Kada uđete u fantastičnu dolinu rijeke Drežanke, desno je Čvrsnica, a lijevo Čabulja, koju možemo vidjeti kako se moćno obara na svoju sjevernu stranu. To je neprohodni zid preko kojeg ne vode planinarske staze.

Pristupi vrhu su sa juga, iz pravca Mostara. Čabulja je, jednostavno, konfigurirana istok – zapad. Tipična je predstavnica dinarske plastike, sa golom vršnom površi i lijepim razgledima.

Na njene vrhove se ponajviše vrijedi popeti radi fantastičnog pogleda na dolinu Drežnicu, čija će moćna pojava u vama izazvati osjećaj poštovanja. Preko Drežnice, kao na dlanu, vidi se Čvrsnica, a preko Neretve planina Prenj, koju nepogrešivo prepoznajete po drskim linijama horizonta.

Ovo je područje pogodno za razvoj ruralnog turizma (Ustupljeno Al Jazeeri)

Posljednjih godina na južnim padinama Čabulje grade se moderne vikend kuće, sa urednim okućnicama i obrađenim zemljištem. Nesumnjivo da je to područje pogodno za razvoj ruralnog turizma.

Tura: Bogodol – Velika Vlajna (1.782 m).

Pristup

Magistralnim putem idemo prema Mostaru.

Iz centra Mostara pođemo na istok kroz naselje Cim, zatim putem prema selima Sovići i Goranci.

U Gorancima skrećemo lijevo prema Bogodolu. Parkiramo kod planinarskog doma (HPD Prenj 1.933), u čijoj je zgradi prije bila područna škola.

Opis

Dobro markiranim putem pravo uzbrdo do raskršća Dolovi, a potom preko lokve Gondžuše na vrh Velika Vlajna. Staza je dobrim dijelom optički vidljiva zbog golog terena, koji nije obrastao ni visokom šumom, a ni klekovinom. Uspon je posljednjih tri stotine metara strm, ali istovremeno i lijep zbog pogleda na ostatak Čabulje, ponajprije na osamljeni vrh Ošljar, koji je zapadni nastavak grebena Vlajne.

No, u slučaju Čabulje, šlag dolazi na kraju.

Ovo je jedno od onih mjesta gdje vam se vlastita mašta ne čini dovoljno razvijenom (Ustupljeno Al Jazeeri)

Ako ste se tokom ture ponekad i zapitali šta mi sve ovo treba, na vrhu će vam se nametnuti odgovor. Pogled u 1.500 metara duboku dolinu rijeke Drežnice, ali i na planinu Čvrsnicu, je prizor rijetke ljepote. Ovo je jedno od onih mjesta gdje vam se vlastita mašta ne čini dovoljno razvijenom jer ono što vidite je izvan svih očekivanja. Lijep je pogled i na harizmatični Prenj, koji je odmah preko Neretve.

Visina ishodišta je 850, a vrha 1.782, sa visinskom razlikom 932 metra.

Vruije potrebno za dionicu Bogodol – Velika Vlajna je tri do tri i po, a za povratak dva i po do tri sata.

Ukupno je potrebno pet i po do šest sati.

Izvor: Al Jazeera