Preporuka za planinarski vikend: Ljubišnja – zaboravljena bosanska planina

Ljubišnja je pitoma planina koja se nalazi na samoj granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a zbog slabih pristupnih puteva do nje je teško doći.

Zasigurno ćete uživati u vizurama obližnjeg Durmitora, ali i drugih planina koje se vide sa ovoga visokoga vrha Foto: Ustupljeno Al Jazeeri

Ljubišnja je udaljena planina koja se nalazi na samoj granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Granica prolazi tačno preko njenog vrha Dernjačišta, koji je visok 2.238 metara i kao takav, treći po visini u BiH.

U prošlosti je ova planina navodno bila predmetom razmjene teritorija između BiH i Crne Gore, sa kompenzacijom na morskoj obali kod Herceg Novog, gdje je BiH ustupila Sutorinu, a dobila planinu Ljubišnju.

Vršni greben je usmjeren sa jugoistoka ka sjeverozapadu i nalazi se između rijeka Tare i Ćehotine. Planina je od Foče udaljena 46 kilometara.

Vidik sa vrha je jednako usmjeren na Bosnu kao i na Crnu Goru. U vedrom danu, vidjet ćete brojne planine od Durmitora, Moračkih planina, Bjelasice, Zlatara u Crnoj Gori, tako i Jahorinu, Zelengoru, Treskavicu, Maglić i Bioč u BiH.

Foto: Ustupljeno Al Jazeeri

Ljubišnja je obrasla uglavnom četinarskom šumom, dok su vršni dijelovi u klekovini. Pod samim vrhom je i izvanredno lijep pašnjak Konjsko polje, koji je i ishodište za uspon na najviši vrh Dernječišta.

Sve u svemu, Ljubišnja je udaljena pitoma planina, do koje je, zbog slabih pristupnih puteva, teško doći.

Tura: Konjsko polje – Dernjačišta (2.238 m)

Pristup

Iz Sarajeva voziti putem M18 koji preko Trnova vodi do Foče. Iz Foče treba nastaviti cestom uz rijeku Ćehotinu.

Nakon što se prođe pored restorana Brioni, na prvom raskršću treba skrenuti desno (putokaz Pljevlja). Pravo put vodi za Ustipraču.

Nakon što se skrene desno, slijedi prelazak mostom preko rijeke Ćehotine. Od mosta ima još oko 46 km do zaravni Konjsko polje na planini Ljubišnja.

Foto: Ustupljeno Al Jazeeri

Naselje iza mosta je označeno kao Dragočava, a put se postepeno penje uz šumovit predio.

Povremeno se na cesti pojavljuju putokazi za Meštrevac i Konjsko polje sa oznakom u kilometrima.

Nakon devet kilometara puta prestaje asfalt i nalazimo se na putu koji je nekad bio asfaltiran, a sad se asfalt pojavljuje samo povremeno, nikad cijelom širinom kolovoza.

Nakon 14 kilometara laganog uspona put izlazi iz šume na proplanak sa nekoliko kuća na njemu.

Odavde se put počinje spuštati oko četiri kilometra, sve dok kroz šumu ne izađe na visoravan sela Zavait (18.2 km od mosta).

Od Zavaita put je u potpunosti makadamski i ide preko visoravni sa rijetkim pojasima šume.

Tačno 10 kilometara od Zavaita se nalazi punkt DGS-a u bijelom kontejneru.

Foto: Ustupljeno Al Jazeeri

Ovdje se lijevo odvaja put za selo Čelebić, a mi nastavljamo pravo za Meštrevac.

Pored DGS-a ovdje je i zidani objekat u vlasništvu šumarije. Put za Meštrevac je od punkta DGS-a asfaltiran samo jedan kilometar, a 6,5 kilometara od DGS-a (34,7 km od mosta) je raskršće gdje se nadesno odvaja put za Meštrevac, a zatim slijedi i odvajanje nalijevo za selo Rajković.

Sljedećih deset kilometara puta nas dovodi na početnu tačku uspona. Na kraju, put izlazi iz šume na pašnjake koji se postepeno šire čineći tako Konjsko polje – zaravan obraslu pašnjacima u podnožju najvišeg grebena planine Ljubišnja.

Po ulasku na Konjsko polje treba skrenuti sa puta lijevo na prvom odvajanju gdje je put istog kvaliteta kao i onaj kojim dolazimo.

Opis

Sa Konjskog polja vrh Ljubišnje je optički vidljiv, tako da, kada nema magle, orijentacija ne bi trebala biti problem.

Staza je markirana, a počinje odmah kod čobanskih koliba. Put ide preko relativno strmih livada, povremeno kroz klekovinu, do samog vrha.

Sa vrha imamo prelijep pogled na planine susjedne Crne Gore. Zasigurno ćete uživati u vizurama obližnjeg Durmitora, ali i drugih planina koje se vide sa ovoga visokoga vrha.

Visina ishodišta je 1.615 metara, visina vrha 2.238 metara, visinska razlika je 623 metra. Vrijeme potrebno od Konjskog polja do Dernjačišta vrha je dva sata, za povratak treba jedan i po sat.

Izvor: Al Jazeera