Tjelesna autonomija i reproduktivno zdravlje su osnovna ljudska prava

Tjelesna autonomija i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava su bili važna tema Foruma ‘Generacija za ravnopravnost’, koji je održan u Parizu.

Poštivanje prava osoba i parova na donošenje informiranih odluka o tome da li će imati djecu, koliko djece žele imati i u kojem razmaku ukazuje na postojanje, dostupnost i dobru kvalitetu usluga planiranja porodice (EPA)

Moć žene da ima kontrolu nad vlastitim tijelom je povezana sa količinom kontrole koju ima nad drugim sferama svog života. Nažalost, život mnogih ljudi, posebno žena i djevojaka, obilježen je gubitkom tjelesnog integriteta i autonomije, što je opet povezano s njihovom nemogućnošću da donose vlastite odluke. Razni su uzroci, kao i okolnosti, koji onemogućavaju ženama i adolescenticama da uživaju tjelesnu autonomiju i integritet. Ipak, korijenski je uzrok rodna diskriminacija, koja je duboko ukorijenjena u kulturi. Upravo je to odraz patrijarhalnih sistema moći i to ih održava, te obespravljuje i stvara rodnu neravnopravnost.

Tjelesna autonomija i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava su bili važna tema Foruma „Generacija za ravnopravnost“, koji je održan u Parizu od 30. juna do 2. jula 2021. godine. Forum su organizirali UN Women i vlada Francuske, u partnerstvu sa civilnim društvom i mladima. Bila je to generacijska prilika da se osnaživanje žena stavi u prvi plan nastojanja da se osigura poštivanje ljudskih prava za sve djevojke i žene. Na Forumu je najavljeno preuzimanje revolucionarnih obaveza, kao i Globalni plan ubrzanja napretka ka postizanju rodne ravnopravnosti do 2026. godine. Akcione koalicije, koje predstavljaju inovativna partnerstva između brojnih učesnika, djeluju lokalno, regionalno i globalno na mobiliziranju vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija i privatnog sektora na poduzimanju kolektivne akcije. Bosna i Hercegovina se priključuje tom procesu skupa s partnerima, okupljenim kako bi razgovarali i utvrdili ključne aktivnosti u cilju unapređenja položaja žena i djevojaka u ključnim oblastima tjelesne autonomije i seksualnih i reproduktivnih prava, ekonomske sigurnosti i okončanja nasilja nad ženama.

Francuska, skupa s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), kopredsjedava Akcionom koalicijom za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, koja je pokrenuta u Sarajevu 8. jula 2021. godine. To je prva zajednička akciona koalicija u BiH, formirana nakon održanog globalnog Foruma „Generacija za ravnopravnost“. Koalicija je pokrenuta skupa sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i UN Women u BiH, i ona okuplja predstavnike/ce vlasti, aktere/ke civilnog društva, eminentne profesionalce/ke i kreatore/ke promjena koji/e će zajednički raditi na zaštiti i promoviranju tjelesne autonomije i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u BiH.

Autonomija u odlučivanju

Godine 2021. UNFPA je objavio svoj godišnji izvještaj o stanju stanovništva u svijetu. Tema je po prvi put bila u potpunosti posvećena tjelesnoj autonomiji. U izvještaju je naglašeno da je moć žene da posjeduje kontrolu nad vlastitim tijelom povezana sa količinom kontrole koju ima u drugim sferama svog života.

Da bi žena ili djevojka imala autonomiju u odlučivanju o svom reproduktivnom zdravlju, ona mora biti u stanju donositi vlastite odluke o svojim seksualnim odnosima, korištenju kontracepcije i traženju usluga zaštite  reproduktivnog zdravlja. S tim u vezi, za milione žena i djevojaka globalni podaci daju alarmantnu sliku o tjelesnoj autonomiji: svega je 55% djevojaka i žena u stanju donijeti vlastitu odluku u sve tri dimenzije tjelesne autonomije.

Iako u BiH postoji zakonski okvir koji regulira pravo pristupa uslugama zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja, rezultati istraživanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava u BiH pokazuje razlike u poštivanju tih prava u zemlji.

Poštivanje prava osoba i parova na donošenje informiranih odluka o tome da li će imati djecu, koliko djece žele imati i u kojem razmaku ukazuje na postojanje, dostupnost i dobru kvalitetu usluga planiranja porodice. Iako lista osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sadrži 14 kontracepcijskih sredstava, korisnici i korisnice kontracepcije u BiH moraju plaćati punu cijenu za gotovo sva moderna kontracepcijska sredstva – što ponekad ne mogu priuštiti svi građani i građanke. Izuzetak su dva kontracepcijska sredstva u Republici Srpskoj i jedno u Kantonu 10 u Federaciji BiH, koja su uvrštena u njihove liste osnovnih lijekova.

Obrazovanje o seksualnosti

Osim toga, prema postojećim entitetskim zakonima, svaka žena ima pravo odlučiti o prekidu trudnoće u toku prvih 10 sedmica trudnoće. Međutim, u svim dijelovima BiH se ovo pravo ne poštuje u potpunosti. Podaci pokazuju da je više od jedne trećine (34%) korisnica usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja izjavilo da nemaju pristup sveobuhvatnim informacijama o abortusu, dok je preko dvije petine (43%) ispitanica navelo da usluge psihološkog savjetovanja nisu dostupne ženama koje su donijele odluku o prekidu trudnoće.

Potreba za obrazovanjem o seksualnosti je prepoznata u mnogim politikama i strategijama u BiH i 98% mladih u dobi od 15 do 25 godina u BiH vjeruje da se takvo obrazovanje treba provoditi u školama. Međutim, ono nije sastavni dio nastavnih programa u BiH. Izuzetak su osnovne škole u Kantonu Sarajevo i Bosansko-podrinjskom kantonu  u kojima je učenicima i učenicama pruženo sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti, prilagođeno njihovoj dobi.

Svi imamo obavezu podržati Akcionu koaliciju za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava koja će zagovarati da sve djevojčice, adolescentice i žene u BiH imaju slobodan pristup sveobuhvatnim informacijama i obrazovanju o seksualnosti, uslugama zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, kao i podržati ih u donošenju vlastitih odluka o svom tijelu, seksualnosti i reprodukciji bez prisile, nasilja i diskriminacije. I zagovarati poštivanje njihovih prava!

Autori:

John Kennedy Mosoti,  predstavnik UNFPA u BiH.

Nj.E. Christine Toudic, ambasadorica Republike Francuske u BiH.

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH priMinistarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

David Saunders, predstavnik UN Women u BiH

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Polemike o tome da li tjelesnu kaznu nad djecom treba zakonom zabraniti, u Srbiji ne prestaju.Izmjene Porodičnog zakona koje su u pripremi predviđaju zabranu tjelesne kazne.One koji to ne budu poštovali, čekaju, najprije, obavezna edukacija, a tek potom krivična odgovornost.  Konferencija “Nikad nasilje” u organizaciji švedske ambasade bila je prilika da se čuju iskustva države […]

Published On 22 Oct 2015

Fond zdravstvenog osiguranja bh. entiteta Republika Srpska od 2007. finansira vantjelesnu oplodnju za svoje osiguranike. Jedan postupak košta 2.750 eura, a postoji i mogućnost finansiranja čuvanja embrija na dvije godine. Sve je regulirano Pravilnikom, a pripremljen je i prvi Nacrt zakona o tom području. Šta je predviđeno Nacrtom zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, […]

Published On 26 Oct 2019
Više iz rubrike BLOG
POPULARNO