Tjelesna autonomija je ljudsko pravo

Na Forumu generacijske jednakosti, koji se ove sedmice održava u Parizu, branimo tjelesnu autonomiju svih žena, svugdje u svijetu.

Tjelesna autonomija jeste temelj rodne jednakosti i uživanja svih ljudskih prava (Al Jazeera)

U aprilu ove godine je grupa muškaraca otela Aizadu Kanatbekovu, dvadesetsedmogodišnju djevojku, usred bijela dana, dok je hodala ulicom u Bishkeku, glavnom gradu Kirgistana. Na silu su je ugurali u automobil i odvezli je u nepoznatom pravcu. Dva dana kasnije je pronađena zadavljena u automobilu.

Užasno ubistvo Aizade Kanatbekove je primjer najekstremnijeg oblika povrede tjelesne autonomije i integriteta. Širom svijeta, pa tako i u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji, žene i djevojke nemaju kontrolu nad svojim tijelom i životom.

Preveliki broj žena i djevojaka u svijetu je izložen brutalnim praksama poput ženskog obrezivanja, utvrđivanja djevičanstva i silovanja koje prolazi nekažnjeno. U zemljama za koje imamo podatke, gotovo polovina žena nema moć da same odlučuju o tome hoće li stupiti u spolni odnos s partnerom, hoće li koristiti kontracepciju i hoće li otići kod doktora.

U Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji je udio žena kojima nije dozvoljeno da odlučuju u barem jednoj od ovih oblasti generalno niži, ali ipak znatan: 19% žena u Ukrajini, 23% u Kirgistanu, 31% u Albaniji i 34% u Armeniji. U Tadžikistanu su brojke daleko veće: 67% žena ne može autonomno donijeti odluku o ovim temeljnim pitanjima.

Tjelesna autonomija jeste temelj rodne jednakosti i uživanja svih ljudskih prava – uključujući pravo na zdravlje i život bez nasilja – dok je pritom od ključne važnosti uklanjanje rodnih nejednakosti iz društvenih normi i prakse. Desetine zemalja čak ni ne priznaje spolni odnos u braku bez pristanka supružnika kao silovanje.

Djevojčice i djevojke, dječaci i mladići trebaju biti osnaženi kako bi bili u stanju tražiti svoja prava na donošenje zdravih odluka i postupati na zdrav i siguran način. Moraju se provoditi zakoni kojima se štite žene od povreda njihovih prava, kao i oni prema kojima su dječiji brak i rodno zasnovano nasilje kažnjiva djela.

Pridobiti nuškarce za saveznike

Veći broj muškaraca se mora pridobiti za saveznike. Daleko više muškaraca se treba obavezati na iskorjenjivanje rodne nejednakosti i svih oblika diskriminacije i promociju tjelesne autonomije. Istovremeno trebamo podržati očinstvo i politike kojima se očevima daje pravo na roditeljski dopust kako bi se muškarci potakli na učešće u staranju o djeci.

Iako je ovo odvažno postavljen cilj, rodna jednakost je također usaglašena i na međunarodnom nivou kao peti cilj održivog razvoja i kao svrha Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje čiju dvadesetpetu obljetnicu obilježavamo u 2021. godini.

Sve zemlje mogu puno više uraditi kako bi postigle rodnu jednakost koju niti jedna zemlja još uvijek nije ostvarila. Vlade imaju vodeću ulogu u postizanju tog cilja. Ispunjavanjem svojih obaveza prema sporazumima o ljudskim pravima, kao što je Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, CEDAW te Konvencija o pravima djeteta, vlade mogu promijeniti društvene, političke, institucionalne i ekonomske strukture koje potiču i napreduju na rodno nejednakim normama.

Ali, moramo gledati izvan okvira obaveza, u pravcu mogućnosti: veća je vjerovatnoća da će žena koja ima kontrolu nad svojim tijelom biti osnažena u drugim sferama svog života. Ona dobiva ne samo u pogledu svoje autonomije, nego i kroz unapređenje stanja u oblasti zdravstva i obrazovanja, kroz veće mogućnosti ostvarenja dohotka i jačanje lične sigurnosti. Veća je vjerovatnoća da će ona i njena porodica napredovati.

Mi u UNFPA znamo da zajednice i zemlje napreduju samo onda kada su sve žene osnažene da same svjesno odlučuju o svome tijelu i životu. Kao suvoditelj Akcijske koalicije za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, koja ove sedmice zasjeda na Forumu generacijske jednakosti u Parizu, UNFPA je pobornik prava na seksualno i reproduktivno zdravlje i zdravstvenu zaštitu, uključujući planiranje porodice, zagovaranje sigurnog poroda i zdravlja majke, iskorjenjivanje rodno-zasnovanog nasilja i štetnih praksi te usvajanje sveobuhvatnog obrazovanja o seksualnosti.

Osnaživanje žena

Mi osnažujemo žene kako bi upravljale svojim tijelom tako što im pružamo cijeli niz usluga zaštite reproduktivnog zdravlja i podržavamo obrazovanje o njihovom tijelu i njihovim pravima. Pomažemo muškarcima da postanu pobornici rodne jednakosti, da preuzmu jednaku odgovornost prema roditeljstvu i nauče komunicirati o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Osnažujemo odrasle i maloljetne ženske i muške osobe kako bi usvojile zdrave oblike ponašanja i pripremile se za zdrave odnose. Pomažemo vladama da izmjere i prate autonomiju kako bi bile u stanju pratiti napredak i ispuniti svoju obavezu poštivanja ljudskih prava.

U cijeloj regiji vlade, civilno društvo i osobe sve intenzivnije rade na tome da tjelesna autonomija za svakoga postane realnost. Naprimjer, Vlada Sjeverne Makedonije je prva u regiji donijela zakone kojima se jača rodna jednakost i zaštita od rodno zasnovanog nasilja i ona je suvoditelj Akcione koalicije za tjelesnu autonomiju.

Akcija je presudna kako bi se žene i maloljetnice širom Istočne Evrope i Centralne Azije – žene poput Aizade Kanatbekove u Bishkeku – mogle slobodno kretati ulicom, bez straha od zlostavljanja, napada, kidnapovanja ili ubistva. I ona nam pomaže da izgradimo svijet veće pravde i ljudskog blagostanja, koji će kao takav biti koristan svima nama.

Izvor: Al Jazeera