Bez odluke o pozitivnoj diskriminaciji

Interes za slučaj Fisher protiv Univerziteta u Texasu bilo je veliki i mnogi su razočarani odlukom Vrhovnog suda (AP)

Piše: Kimberly Halkett

Stanovnici Sjedinjenih Američkih Država koji su očekivali konačnu presudu kada je riječ o jednom od društvenih pitanja što uzrokuje najveće podjele morat će pričekati.

U ponedjeljak su sudije Vrhovnog suda SAD-a propustile priliku donijeti konačnu odluku o odnosu spram politike pozitivne diskriminacije na državnim univerzitetima. To je praksa prema kojoj se razmatraju rasa i rodna pripadnost pri selekciji studenata.

Sporni slučaj uključuje studenticu po imenu Abigail Fisher, koja je tužila Univerzitet u Texasu tvrdeći da je žrtva diskriminacije jer nije primljena na ovaj univerzitet.

Fisher je tvrdila da su kandidati s lošijim kvalifikacijama, a koji su pripadnici manjina, primljeni samo zbog njihove rasne pripadnosti.

Njeni odvjetnici zastupali su stav da Fisher nije primljena zbog školske politike pozitivne diskriminacije, prema kojoj rasa predstavlja jedan od kriterija pri prijemu.

Fisher je tvrdila da su kandidati s lošijim kvalifikacijama, a koji su pripadnici manjina, primljeni samo zbog njihove rasne pripadnosti.

Vrhovni sud je u omjeru 7:1 odlučio je da je Federalni sud, koji je niži u hijerarhiji, a koji je posljednji razmatrao slučaj, upotrijebio pogrešne smjernice pri razmatranju politike prijema Univerziteta u Texasu i da bi, u suštini, ponovo trebao razmotriti argumente.

Rasa kao faktor

Američki sudija Anthony Kennedy napisao je presudu u kojoj se kaže da bi sud trebao odobriti upotrebu rase kao faktora pri prijemu tek nakon što zaključi “da se ne može iznaći nijedna rasno neutralna alternativa koja bi donijela obrazovnu korist diverziteta”.

Zadnji put je Vrhovni sud potvrdio pozitivnu diskriminaciju 2003. godine. Tada je presudio da je promocija diverziteta važan interes za koledže i univerzitete te da je pozitivna diskriminacija opravdana.

Međutim, tada su na ovom sudu dominirale liberalne sudije. Sada je veliki broj nedavno imenovanih sudija konzerativan.

Ne može se iznaći nijedna rasno neutralna alternativa koja bi donijela obrazovnu korist diverziteta.

Mnogi u SAD-u vjeruju da je promjena sastava Vrhovnog suda doprinijela dospijevanju ovog slučaja o pozitivnoj diskriminaciji u žižu javnosti. Mnogi su kao posljedicu očekivali da će Vrhovni sud promijeniti raniju presudu o pozitivnoj diskriminaciji. No, to se nije desilo.

Interes za slučaj Fisher protiv Univerziteta u Texasu bilo je veliki i mnogi su razočarani odlukom Vrhovnog suda, koja nije konačna. Pa ipak, polemika nije završena.

Još jedan slučaj

Kada Vrhovni sud bude ponovo zasjedao nakon ljetne pauze, saslušat će još jedan slučaj vezan za pozitivnu diskriminaciju. Na jesen će se razmatrati slučaj iz savezne države Michigan.

Sud će trebati razmotriti ne samo pitanje rase kao faktora koji može ili ne može biti odlučujući pri prijemu studenata na univerzitet, već isto tako treba razmotriti mogućnost upotrebe rase kao kriterija na radnom mjestu prilikom primanja zaposlenika i davanja ugovora.

Na jesen će Vrhovni sud razmatrati slučaj iz savezne države Michigan.

Glasači u saveznoj državi Michigan su 2006. godine odabrali da se zabrani upotreba pozitivne diskriminacije. Ustavni sud će trebati odlučiti da li zabrana pozitivne diskriminacije predstavlja kršenje američkog Ustava.

Ova slučaj ponovo ima potencijal da postane presedan dok se SAD bori da odluči koji je najbolji način da prevaziđe dugogodišnju historiju društvene nejednakosti.

Al Jazeera